BTC
% 1h
0.35
% 24h
1.79
% 7d
13.23
BTC
USD
12,949
EUR
10,948
NOK
119,282

BTC
% 1h
0.35
% 24h
1.79
% 7d
13.23
BTC
USD
12,949
EUR
10,948
NOK
119,282

Bitcoin og hvitevasking, fakta og myter

En nylig publisert studie fra Center on Santctions & Illicit Finance har tatt for seg hvordan hvitvasking med Bitcoin faktisk foregår. Studien følger flyten til Bitcoins som hvitvaskes og ser etter trender om hvor det hvitvaskes mest i verden, samt hvordan bitcoins blir vasket. Studien har fulgt med på hvitvasking i 4 år fra 2013 til 2016.

Størst andel av ulovlige transaksjoner fant sted i Europa som har 5 ganger flere ulovlige transkasjoner enn Nord Amerika. Asia hadde minst andel ulovlige transaksjoner, dette til tross for at Asia har det høyeste volum med Bitcoin transaksjoner til sammen.

Mesteparten av Bitcoins som skal hvitvaskes kommer fra markedsplasser på «The Dark web». Ransomware slik som det kjente «Wannacry viruset» som herjet i fjor viser en økende trend og vi ser at det siste året i undersøkelsen er dette den nest største kategorien. Videre ser vi at pyramidespill og andre svindler slik som Onecoin står for en meget liten andel.

Mesteparten av trafikken kom fra Silk Road før det ble stengt i 2013 og AlphaBay som også ble stengt i 2017. Studien viser også at når noe stenges ned tar det ikke lang tid før trafikken flyttes til et nytt sted. Det påpekes at det ikke er en særlig god strategi å fokusere på å stenge ned disse stedene.

 

Konverteringstjenester slik som kryptobørser brukes i liten grad til hvitvasking. Børser som kun handler bitcoin derimot er unntaket, mer spesifikt så står 2 bitcoinbørser i EU  for over 50% av all hvitvasking gjennom børser. Resten er fordelt på de 118 andre børsene verden over.

Etter Bitcoinbørsene har såkalte mixers og online gambling høyest prosentandel hvitvasking. 3 slike nettsteder står til sammen for over halvparten av all hvitvasking med Bitcoin. En mixer er ett nettsted som tar i mot transaksjoner, stokker dem om og spytter dem ut igjen til en oppgitt adresse, og hensikten er å gjøre det vanskeligere for de som ønsker å følge pengene. Legg merke til hvor lav andel som hvitvaskes med minibanker, under 1 %, allikevel får denne metoden mye oppmerksomhet i tradisjonelle medier.

Rapporten skriver noen anbefalinger om hvilke tiltak som vil være mest effektive mot hvitvasking:

  • Rapporten anbefaler at myndigheter forsterker AML reguleringer mot mixers og online gambling, og at europeiske børser får strengere krav til AML og KYC.
  • Det anbefales også å ha mindre fokus på å stenge ned darknet sider. ISteden bær en forsøke å påvirek folk flest til å bli mer skeptisk til dark-net sider ved å eksponere sikkerhetshull på slike sider offentlig. Det er også anbefalt å ha mer politi som «patruljerer» disse sidene, da dette kan virke demotiverende på besøkende.
  • Myndigheter som allerede har effektive AML reguleringer på kryptovaluta bør dele disse med andre myndigheter som ikke har det.
  • Rapporten anbefaler til slutt at USA oppretter en kommisjon som jobber videre med strategi for blockchain og innovasjon. En utfordring er f. eks stater som bruker kryptovaluta til å omgå sanksjoner.

Rapporten konkluderer med at det er lite sannsynlig at kryptovaluta forsvinner på grunn av dens desentraliserte natur. De skriver videre at når nye betalingssystemer introduseres til offentligheten vil de misbrukes av kriminelle, inntil teknologien modnes og får på plass sikkerhetsmekanismer som gjør det vanskeligere å bruke til kriminelle fområl. Dog vil ikke slike mekanismer klare å forhindre all krimininelle aktivitet. Rapporten henviser til at cash, visa kort og eksisterende betalingssystemer blir fortsatt misbrukt til kriminelle formål. Det anbefales å studere hvordan eksisterende teknologi ble innført for å formulere ett nytt rammeverk for regulatorer. De presiserer at det er viktig å ta med ledende aktører innenfor kryptovaluta samt professjonelle innenfor compliance for å utforme ett rammeverk som best passer til indsustrien.

Til slutt nevner rapporten kryptovalutaer som Monero, Dash og Zcash. Rapporten sier at de erkjenner behovet for personvern i digitale valutaer men at det må balanseres mot myndighetenes behov for å kunne spore transaksjoner under visse omstendigheter. Rapporten oppfordrer til at politi setter seg bedre inn i teknologien og at regulatorer setter seg bedre inn i risikoen ved bruk av kryptovaluta.

Du kan lese rapporten i sin helhet her

P.S: Enkelte nyhetssider rapporter om at kun 1% av Bitcointransaksjoner er hvitvasking og henviser til denne rapporten. Det er feil. Rapporten understreker at de ikke har sett på omfanget av alle Bitcointransaksjoner totalt. Det de skriver er at 1% av transaksjonene fra det utvalget av dataene de har fått tilgang til, på ingen måte er ett representativt utvalg for hele Bitcoin. Studien har heller ikke sett på andre typer valuta, så omfanget av hvitvasking er meget sannsynlig langt høyere.

 

Forrige

Neste