BTC
% 1h
0.03
% 24h
1.34
% 7d
6.30
BTC
USD
10,867
EUR
9,245.9
NOK
100,857

BTC
% 1h
0.03
% 24h
1.34
% 7d
6.30
BTC
USD
10,867
EUR
9,245.9
NOK
100,857

Expanse

Expanse er en såkalt Desentralisert Autonom Organisasjon. Hensikten med Expanse er å være en folkefinansieringsplattform slik som kicstarter.com.Grundere kan sende inn sine forretningsideer til Expanse, som vil presentere ideene for alle som har stemmerett. De som har investert i eller har kjøpt Expanse Tokens kan være med å stemme på hvilke prosjekter som får finansiering.

I motsetning til mange andre prosjekter har Expanse valgt og ikke lansere en ICO. I stedet ble en forhåndsdefinert mengde av Expanse tokens eller EXP satt av til utvikling av plattformen. Reservene er tidslåst i smartkontrakter, og i løpet av de første to årene med utvikling er kun ca 5% av reservene brukt.

Ambisjonene til Expanse er å være en verdig oppfølger til den enorme fiaskoen The DAO, som endte med $125 millioner i verdier frastjålet på grunn av en feil i koden i smart kontrakten.

Expanse er bygget på en fork av Ethereum så de samme utfordringene som The DAO sto ovenfor gjenstår å løse for Expanse.

Expanse har ambisjoner om å være så desentralisert som mulig men ser behovet for en klassisk hierarkisk struktur når det gjelder beslutninger om investeringer. Derfor er Expanse hovedsakelig satt sammen av en smartkontrakt med 3 underkontrakter eller såkalte avdelinger.

  • Grunnleggeravdelingen består av grunnlegerne til expanse. De har en stemme hver og kan gi bort sin stemme hvis de ønsker.
  • Direktørenes avdeling består av direktører som kan stemme selv eller de kans stemme  på å gi bort andre stemmer
  • Medlems avdelingen utgjør alle øvrige medlemmer som har EXP tokens. Medlemmer kan stemme med sin stake av EXP tokens.

I Expanse så har hver avdeling:

  • egne midler som kan brukes til å finansiere forslag hvis forslaget vedtas ved stemming
  • Kun 10% av de totale avdelingsmidlene kan investeres pr forslag
  • Hver avdeling kan ha en eller flere underavdelinger
  • Underavdelinger kan få tildelt opptil 1% av moderavdelingens totale midler
  • Når en avdeling ber om midler, vil alle søskenavdelingen automatisk bli bedt om å stemme for eller imot. For å få tildelt midler må alle søskenavdelingene samt avdelingen som ber om midler ha 2 tredjedels flertall.
  • En avdeling kan endre regler med enstemmig flertall

De overordnede avdelingene har et totalt budsjett på 1% av de totale reservene i Expanse til en enhver tid. Det vil si at budsjettet reduseres hver gang reservene synker og vice versa.

En kjent utfordring ved valg er valgdeltakelse. Expanse bruker gamification for å styrke valgdeltakelsen. Å stemme i et valg gir brukeren innflytelsespoeng som igjen gir brukeren mer vekt for sin stemme i neste valg. Hver gang brukeren ikke deltar i et valg, så mister han innflytelsespoeng. Det er satt en øvre grense på 10% på hvor mye innflytelse en bruker kan ha.

En annen mekanisme heter «presisjon». Hver gang en bruker stemmer på den vinnende part, får han presisjonspoeng. Hver gang han stemmer på den tapende part, mister han presisjonspoeng. Presisjonspoeng påvirker ikke valget, det er kun for konkurranse og motivasjon.

En annen kjent utfordring ved valg er valgfusk. Hver gang det holdes valg, tas det en «bilde» av balansen i henhold til blokk x på blokkjeden. Dersom noen finner ut at de vil åpne en ny konto og overføre stemmene dit for å stemme en gang til, vil overføringen skje i neste blokk (x +1) som vil bli ignorert.

Expanse er bygget med interne midler for estimerte 10 år i drift. Etter dette må nye mekanismer vedtas av medlemmene for å sikre nye midler.

Forrige

Neste