BTC
% 1h
0.91
% 24h
3.83
% 7d
12.29
BTC
USD
12,842
EUR
10,863
NOK
118,758

BTC
% 1h
0.91
% 24h
3.83
% 7d
12.29
BTC
USD
12,842
EUR
10,863
NOK
118,758

Høyesterett knebler bankforbud

Israel sin høyesterett utstedte en midlertidig påleggeordre mandag 26. februar 2018 som forbyr Bank Leumi fra å stoppe kontoaktiviteten til Bits of Gold (bitcoinbørs i Israel). Dette er sett på som en stor seier i kryptomiljøet i Israel.

Siden tidlig 2014 har Bits of Gold, som er lisensiert valutaveksler, alltid holdt en konto hos Bank Leumi – en av de to største bankene i landet. I 2015 besluttet banken å stenge sin konto til tross for selskapets omhyggelige oppførsel – bare fordi selskapet handler i Bitcoin, og deretter besluttet Bits of Gold om å søke om retten for tillatelse til å fortsette å bruke kontoen.

I flere år har Bits of Gold arbeidet med å få et påbud om tillatelse for å handle kryptovaluta til en endelig dom var på plass. Bare noen få måneder tilbake anerkjente tingretten bank Leumi ønske om å forby Bits of Gold fra å handle i bitcoin, selv om de på en annen side roste Bits of Golds for sitt innovative aktivitet. Selskapet appellerte denne beslutningen til Israels høyesterett, der Høyesterett umiddelbart utstedte en midlertidig pålegg.

Mandag 26. februar fikk Bits of Gold gjennomslag på appellen, selskapet kan da fortsette handel av kryptovaluta til en endelig avgjørelse er utstedt på hele appellen.

Høyesterett nevnte følgende på en offentliggjøring

«Det ser ut til at de skader som banken måtte pådra seg, er bare spekulasjoner for nå. Bankens beslutning er basert på antagelsen om at selskapets virksomhet faktisk fører til risiko som oppstår i strid med lovens bestemmelser, og derfor er banken ansvarlig for å betale en pris for materialisering av disse risikoene. Men frem til nå har disse fryktene i mer enn fem år hvor kontoen har vært operert, ikke blitt gjort til grunn – ettersom domstolen har fastslått at selskapet handlet transparent og ikke overtrådte noen lovbestemt bestemmelse.»

Yuval Roash, administrerende direktør for Bits of Gold, nevner så

“at Rettens beslutning gjør at vi kan fokusere på å fortsette å etablere kryptomiljøet i Israel, og vi vil fortsette å lede feltet for å gi digitale mynter stedet de fortjener i israelsk økonomi – som en enorm vekstmotor for høyteknologi og finansindustrien.”

Det hele endte med svar fra Bank Leumi

«Banken respekterer rettenes avgjørelse. Så lenge saken ikke er regulert av reguleringsdirektiver, vil bankens eksponering for klientens aktivitet i bitcoin være gyldig – og ikke bare mot regulatorer i Israel som er forpliktet til å respektere Høyesterettens beslutninger, men også mot utenlandske regulatorer som ikke anser seg bundet av vedtaket i israelsk lov. Derfor, så lenge ingen bindende lovbestemmelser blir bestemt av regulator og relevante parter, vil banken fortsette å håndtere saken til det midlertidige forbudet er fjernet.”

 

Forrige

Neste