BTC
% 1h
0.97
% 24h
6.81
% 7d
14.15
BTC
USD
13,054
EUR
11,040
NOK
120,509

BTC
% 1h
0.97
% 24h
6.81
% 7d
14.15
BTC
USD
13,054
EUR
11,040
NOK
120,509

Desentralisert eller sentralisert børs?

Et viktig konsept med kryptovalutaer er at du ikke trenger å stole på at en tredjepart skal ta vare på verdiene dine. Denne egenskapen appellerer, men den er ikke alltid like lett å opprettholde. Problemstillingen dukker opp ved handel av kryptovaluta over børser.

Hva er en børs?

En børs er en plattform der brukere kan kjøpe eller selge kryptovalutaer mot andre kryptovalutaer eller mot fiat-penger. En sentralisert børs tar i bruk en tredjepart for å gjennomføre en handel, mens en desentralisert børs ønsker å oppnå handel direkte mellom brukerne. Nesten all handel med kryptovalutaer gjennomføres gjennom sentraliserte børser som Binance, Bitfinex, Coinbase/GDax og Bittrex.

Hvordan fungerer en sentralisert børs?

For å benytte en sentralisert børs må brukeren opprette en konto på plattformen. Brukeren må deretter sende valgte verdier til denne kontoen. Verdiene blir nå håndtert av plattformen og kontoen til brukeren blir kreditert med en tilsvarende verdi i databasene til plattformen. Brukere innenfor samme plattform kan nå handle med hverandre basert på verdiene som er lagret i databasen til plattformen. Når brukeren er ferdig med å handle kan brukeren overføre verdiene ut fra plattformen til en egen wallet. Verdiene i databasen blir redusert tilsvarende.

Hvordan fungerer en desentralisert børs?

Essensen i en desentralisert børs er at brukeren skal ha kontroll over egne verdier til enhver tid. Dersom en bruker ønsker å gjennomføre en handel må denne informasjonen formidles til andre brukere. En annen bruker ser informasjonen, ønsker å ta del i nevnt handel og det blir satt opp en transaksjon. Begge brukerne er nå enige om vilkår for handelen og overføring av verdi kan nå skje gjennom smart-kontrakter uten involvering av en tredjepart.

Hva er best?

Det er fordeler og ulemper ved begge alternativer, men det aller viktigste er sikkerhet og kontroll over egne verdier. På en desentralisert børs vil brukeren ha kontroll over egne verdier, men dette er ikke tilfelle ved sentralisert børser. Sentraliserte børser må derfor oppbevare store verdier for brukerne og blir logiske mål for hackere. Et raskt søk på Google viser flere eksempler på sentraliserte børser som har blitt hacket.

På den andre siden er det gode grunner til at sentraliserte børser har stort omfang. Sentraliserte børser skalerer best og tillater store handelsvolum. Sentraliserte børser er i tillegg alene om å tillate flyt av fiat-penger inn og ut av markedet. En annen fordel er at sentraliserte børser enkelt tillater handel mellom ulike blokkjeder.

Utvikling videre

Det er mange prosjekter innenfor desentraliserte børser og ulike tilnærminger for å løse utfordringene. For at desentraliserte børser skal bli den nye standaren må antall transaksjoner skalere. I tillegg blir det viktig å finne gode løsninger for handel mellom ulike blokkjeder. For interesserte kan det anbefales å se nærmere på:

 • Airswap
  • Swap protocol på Ethereum
 • BarterDEX(Komodo)
  • Fokus på Atomic swaps
 • Legolas
  • Hybrid mellom sentralisert/desentralisert
 • 0x
  • Relayers på Ethereum

Konklusjon

Utviklingen innenfor desentraliserte børser har ikke kommet langt nok til å kunne håndtere antall transaksjoner som finner sted på sentraliserte børser. Sentraliserte børser kommer derfor til å spille en viktig rolle videre. Det er imidlertid viktig å ha et forhold til hva det innebærer å bruke sentraliserte børser og hvilken risiko det innebærer. En gyllen regel er å oppbevare minst mulig verdier på sentraliserte børser.

Forrige

Neste