BTC
% 1h
0.39
% 24h
4.86
% 7d
13.35
BTC
USD
12,963
EUR
10,964
NOK
119,739

BTC
% 1h
0.39
% 24h
4.86
% 7d
13.35
BTC
USD
12,963
EUR
10,964
NOK
119,739

Po.et – Sporing av eierskap

Po.et som idé ble født i BTC media, og som idéer flest på bakgrunn av et problem. Som et publiserings-selskap oppdaget ledelsen at man brukte tid og ressurser på problemstillinger rundt eierskap og rettigheter på innhold BTC ønsket å publisere. De sier selv at de ofte var i situasjoner der denne prosessen ble mer tidkrevende enn selve jobben å skape innholdet.

Denne problemstillingen ble frøet som gjorde at po.et ble sådd. Po.et sin hovedoppgave er å løse disse problemene ved å skape en hovedbok som arkiverer eierskaps-informasjon i blokk-kjede slik at innholds-produsent og publiserer kan samhandle på en sikker og automatisert måte. Dette gjøres i tillegg slik at skaperen av innholdet kan fastsette rettigheter og lisenser og ta seg betalt for dette. Digitalt innhold med flere bidragsytere som samhandler kan også fordele eierskaps-nøkkelen og derfor også inntjeningen basert på avtalte forhold seg imellom.

Den første lavthengende frukten po.et ønsker å plukke er tekstbasert innhold. Po.et har lansert Frost – en RESTful API – En RESTful API. Samt en WordPress plugin som vil gjøre særdeles lettvint å tids-stemple innholdet automatisk for omlag 30% av verdens nettsider som er wordpress sin markedsandel pr idag.

Teamet er (i sterk kontrast til mange andre blokk-kjede  prosjekter) opptatt av å ikke blåse opp forventninger, eller love noe de ikke er forberedt på å holde. Dette gjør at po.et pr idag er lite markedsført og omtalt, tiltross for at de er en av få prosjekter som snarlig kan ha lansert noe fysisk, og ikke bare en veldig kul idé. Noen drypp kommer likevel gjennom b.la deres telegram-kanal. WordPress plug-in ligger på GitHub og er sendt inn til godkjennelse hos wordpress. Det vil iflg roadmap komme på plass en hel rekke markedsfunksjonalitet i 2018, samt at det virkelig vil bli spennende når de går løs på andre medier som bilder, video, design og musikk.

Token Po.et benytter har tickeren POE. Dette er en ERC20 token, selvom selve teknologien bak skriver på bitcoin-kjeden. Det er skrevet litt om hvordan bruken av denne er tiltenkt, både i whitepaper og på dette blogginnlegget.

Det er i skrivende stund ingen lovnader om hvordan det er tiltenkt gjennomført, men det legges opp til en form for insentiver for de som involverer seg i prosjektet.

For de teknisk interesserte er det verdt å nevne at Po.et er åpen kode med MIT-lisens.

Dette gjør at nordmenn kan skape egne forretningsmodeller ved å utvikle det fulle potensialet po.et har ved å lage Dapper eller ved å ta i bruk systemet og integrere dette på en egen platform for kjøp og salg av innhold som kan tidsstemples.

Partnership – Maven

Når det gjelder partnerships ble det offentliggjort et stort partnership med maven den 29 Januar. Hvorfor Maven er viktig vil jeg prøve å skrive en liten kommentar til her:
Maven har tidlig i høst kjøpt HubPages. Dette gir Maven totalt 40 millioner unike brukere. Mavens CEO, James Heckman er tidligere media executive hos Yahoo! Jim Heckman er en av Po.et sine tidlige backere og en del av core team. Maven har hatt en økning i engasjement på sine nye brukere med 71%, dvs de har ikke bare lykkes med å flytte brukerne fra HubPages over til seg, de har også lykkes i å øke engasjementet til disse brukerne betraktelig. Dette lover bra for å lykke med å introdusere Po.et sitt første produkt for en stor brukerbase.  Partnerskapet er også spennende fordi det utføres en litt unormal «equity exchange» BTC inc (altså Po.et) investerer i Maven som et ledd i partnerskapet. De bytter aksjer (Ticker MVEN på børs) mot POE token. I tillegg blir BTC labs David Bailey en del av Maven sitt styre. Samtidig trer James Heckman inn i styret hos Po.et

Dette blir spekulativt, men alt tyder på at POE tokens vil spille en sentral rolle i Mavens nettverk.

Sitat: “Integrating with Po.et advances Maven’s mission to empower independent publishers’ ability to own and control a sustainable financial future for themselves,” said Maven CEO James Heckman. “By utilizing Po.et’s blockchain technology, our content creators will be protected from improper use of their content and ensure fair monetization.”
Vi følger med på prosjektet og komme med oppdateringer i fremtiden.

 

Ny CEO – Jarrod Dicker

Nylig har poet lykkes å hente inn Jarrod Dicker. Jarrod gikk fra sin vice president stilling i pulitzervinnende Washington post, der han har fokusert på og lykkes innen endring av markedsmodellen for avisen. De 3 ukene han har vært ansatt har det blitt over 15 intervjuer, bla. På cheddar (på gulvet i new York stock exchange) og fått publiseringsbransjen i USA lytter øre.

 

Prisanalyse av POE (8 februar)

USD prisen på POE er i skrivende stund på ca 0,07 USD. I kryptomarkedet har det vist seg at coins som koster under 1 USD har en tendens til å øke mer i verdi prosentmessig enn coins som er over 1 USD. Høy USD pris i krypto gir mindre prosentmessige økninger enn lave coins i snitt. Her spiller mye av psykologien inn i markedet.

 

Er POE egentlig dyr selv om prisen ligger på 0,07 USD?

Dersom vi regner på POE prisen med forutsetning at POE har lik «supply» som Bitcoin får vi en annen type vinkling på prisen av en coin som forteller mange om dette faktisk er en dyr pris eller ikke. Selv om en coin koster under 1 USD betyr det ikke den coinen er billig. For å sjekke dette ut kan vi regne på dette slik:

Denne indikatoren kalles for BPE (Bitcoin Price Equivalence):

(Total Coin Supply / Total BTC supply) * Coin Price = 12,14 USD

Er 12,14 USD en dyr pris for en POE? Ripple sin BPE er nå i skrivende stund på 5200 USD. Klikk her for å sjekke andre coins sine BPE priser.

Under ser du en tabell som viser volumene per i dag til de forskjellige børsene og mot hvilken enhet POE trades mot. Legg merke til hvor lite POE trades mot USDT (Thether):

Det er vanlig å se på altcoins sin verdi mot USD. Vi velger å analysere POE mot BTC som vil si hva POE sin verdi er i BTC. Grunnen til dette er fordi det største trading volumet foregår mot BTC samt at POE sin USD verdi omregnes fra BTC/USD verdi. POE er relativt en ny coin og kom på markedet i november. Største trading volumet på POE finner du på Binance.

Fra lanseringer i november har POE sin verdi mot BTC økt med nesten 2400 % på sitt høyeste.  Hadde du solgt i dag dersom du kjøpte i november, så sitter du fortsatt med ca 1100% avkastning. Se grafen under for illustrasjon:

POE har frem til nå vist seg å være i en bull trend mot BTC, men alt dette kan endre seg ettersom hele kryptomarkedet er per i dag i en lengere korreksjonsfase. Grafen over tyder også mye på at vi er nærme trend support (oransje linje) som indikerer gode kjøpsmuligheter for POE kortsiktig. Det grønne firkantområdet er et sted prisen kommer til å nå ettersom kryptomarkedet er i en bear trend.

Pris ved det grønne området viser til gode kjøpsmuligheter i fremtiden. Det fundamentale i POE er veldig godt og vi i Kryptofinans er langsiktig bull på POE i 2018!

 

Forrige

Neste