BTC
% 1h
1.26
% 24h
4.50
% 7d
12.61
BTC
USD
12,877
EUR
10,888
NOK
118,998

BTC
% 1h
1.26
% 24h
4.50
% 7d
12.61
BTC
USD
12,877
EUR
10,888
NOK
118,998

Hva er noder i Bitcoin?

Bitcoin er strukturert som et peer-to-peer nettverk. Det vil si at alle datamaskiner (noder) som deltar i nettverket er like og at ressursene i nettverket er spredt mellom nodene.

I nettverket er det en flat struktur, ikke noe hierarki og ingen sentrale styringsenheter. Bitcoin-nettverket er summen av alle nodene som kjører Bitcoin sin protokoll.

Alle noder i nettverket inneholder funksjonalitet for “routing”. Dette er måten nodene kommuniserer med hverandre. Nodene sender informasjon om transaksjoner og blokker seg imellom og verifiserer om denne informasjonen er riktig. Selv om alle noder er like i et peer-to-peer nettverk kan hver node inneholde ulik funksjonalitet. Noen noder inneholder en kopi av hele blokkjeden(Full-Node), mens andre bare inneholder deler av den(SPV).

Full-Node – krever mye lagringsplass

En Full-Node er en node som inneholder hele blokkjeden til Bitcoin med alle transaksjoner lagret lokalt. For å være sikker på at Full-Noden har lagret riktig kopi av blokkjeden må hver Full-Node bygges opp ved å verifisere alle blokker som har blitt generert. I denne prosessen må Full-Noden koble seg opp mot minst en annen Full-Node. Etter at Full-Noden er bygget fortsetter den å kommunisere med andre noder gjennom ”routing”-funksjonaliteten.

En Full-Node har en lokal kopi av blokkjeden som oppdateres kontinuerlig. På grunn av dette kan en aktør som opererer en Full-Node individuelt verifisere alle transaksjoner uten å stole på en tredjepart. Det kan derfor virke opplagt at alle noder burde være Full-Noder. En utfordring er at det krever over 150 Gigabyte med lagringsplass for å kopiere hele blokkjeden. Dette tallet øker for hver nye blokk og fra 2017 til 2018 økte blokkjeden fra 90 Gigabyte til 140 gigabyte. Dette gjør at ikke alle enheter har mulighet til å operere en Full-Node. Et godt eksempel på denne utfordringen er wallets på mobil, der 150 Gigabyte lagringsplass fort blir et problem.

SPV-Node – Lightweight (tynn klient)

Dersom man ønsker å delta i nettverket, men ikke har mulighet til å operere en Full-Node er det mulig å bruke en simplified payment verification (SPV)-Node. Denne type node er mye brukt i wallets. En SPV-Node laster ikke ned hele blokkjeden, men laster kun ned blokk-headere. Dette gjør at behovet for lagringsplass er mye mindre.

En SPV-Node sin oppgave er å verifisere transaksjonene til brukeren av noden. Noden har ikke hele blokkjeden lagret lokalt og må derfor kommunisere med en Full-Node for å få tilsendt relevant informasjon. SPV-Noder blir dermed langt mer praktiske å bruke. Ulempen med en SPV-Node er at den reduserer anonymiteten til brukeren. Siden SPV-Noden ber om informasjon som er relevant for brukeren, kan dette brukes til å kartlegge hvem som opererer noden.

Viktigheten av Full-Noder

Full-Noder jobber kontinuerlig med å verifisere transaksjoner og blokker slik at “reglene” i nettverket hele tiden overholdes. Nettverket er avhengig av Full-Noder for å fungerer på et fundamentalt nivå. Bitcoin Wiki beskriver viktigheten av Full-Noder på denne måten:

“Full-Noder håndhever consensus-reglene uansett hva som skjer. Lightweight-Noder, derimot, gjør ikke dette. Lightweight-Noder gjør det som majoriteten av miningkraft gjør. Derfor, hvis flertallet av minerne hade gått sammen for å øke blokk-gevinsten deres, for eksempel, ville Lightweight-Noden blindt gått med på det.”

Med adopsjon av Bitcoin og nye brukere er det naturlig å anta at antallet SPV-Noder i nettverket kommer til å stige raskere enn antallet Full-Noder framover.

 

Forrige

Neste