BTC
% 1h
0.14
% 24h
1.19
% 7d
2.84
BTC
USD
11,387
EUR
9,610.1
NOK
101,137

BTC
% 1h
0.14
% 24h
1.19
% 7d
2.84
BTC
USD
11,387
EUR
9,610.1
NOK
101,137

Skatt, kryptovaluta og skattemelding

Skattemeldingen for 2017 er ankommet og spørsmålene om skatt og kryptovaluta er på alles lepper. De siste ukene har det florert antagelser og usikkerheter rundt nøyaktig hvordan kryptoinvestorer skal forholde seg til rapportering i dette uregulerte markedet.

Kryptovaluta er regnet som et formuesobjekt og det foreligger ingen spesialregler for denne type investering. For å gjøre jobben om dokumentering så enkel som mulig tolker vi skatteloven prinsipielt.

Realisering av kryptovaluta

Skattelovens paragraf §5-1 omtaler skatteplikt for gevinst ved realisering av formuesobjekt. Dette betyr i praksis at alle salg av krypto du foretar deg er en realisering der du enten har gevinst eller tap på investeringen din.

Ingen dokumentasjon skal leveres inn med selvangivelsen. Du skal kun oppgi dokumentasjon ved forespørsel. Husk å oppbevare dokumentasjonen din i minimum ti år for å tilfredsstille dokumentasjonskrav. Og så er det faktisk bare to steder du trenger å føre inn opplysninger.

Gevinst på kryptovaluta skal føres opp i skattemeldingens post 3.1.12 «Annen inntekt». Har du derimot tapt penger på kryptovaluta skal dette tapet føres opp i skattemeldingens post 3.3.7 «Andre fradrag».

Kryptovaluta er ansett som en eiendel i skattelovens forstand og selv om du teknisk sett ikke kan eie kryptovaluta eier du likevel disposisjonsretten til formuesobjektet.

Kryptovaluta faller dermed innunder formueskatt, og eide du kryptovaluta ved utgangen av 2017 skal du føre opp totalverdien på post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

For å vite hvilken kurs du skal bruke for utregning må du sjekke valutakursene for din valuta datert 01.01.2018.

Praktisk eksempel fra Skatteetaten.no

Du kjøper 10 bitcoins den 10.01.2017 til en kurs av kr 100 000 pr bitcoin. Den 19.12.2017 selger du 5 bitcoins til en pris av kr 150 000 pr bitcoin. Du sitter da igjen med 5 bitcoin ved årsslutt. Kurs pr 01.01.2018 er kr 117 000.

Følgende beløp skal da tas med i din skattemelding:

Salgspris 5 bitcoins a kr 150 000 blir             kr 750 000
– inngangspris 5 bitcoins a kr 100 000 blir     kr 500 000
= Gevinst                                                   kr 250 000

Gevinsten på kr 250 000 føres under post 3.1.12 «Annen inntekt»  i din skattemelding.

Pr 1.1.2018 sitter du igjen med 5 bitcoins (10 – 5) til en verdi av kr 117 000 (kurs pr 01.01.2018). Verdien på dine 5 bitcoins blir da 5 x kr 117 000 = kr 585 000.

Verdien på dine bitcoins pr 1.1.2018, som er kr 585 000, føres da under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue» i din skattemelding.

Merverdiavgift

All kjøp og salg av kryptovaluta faller innunder unntaket om merverdiavgift og du kan lese mer om det på Finansdepartementet sine nettsider. Utvinning av kryptovaluta (mining) som privatperson er fritatt merverdiavgift, men skillet mellom privat og virksomhet går på hvor mye personlig arbeidsinnsats som legges ned i miningen. Dette kaller Skatteetaten for «virksomhetskrav» og helt konkret sier etaten at,

Normalt vil mining av bitcoin med din private laptop ikke anses som en skattemessig virksomhet.

Du kan med andre ord utvinne krypto fra din personlige datamaskin uten å stå i fare for å drive næring.

Dersom du kun setter i gang riggen med mining og den ikke krever videre administrativ oppfølging vil virksomhetskravet sjeldent være oppfylt.

Hvis du har anskaffet en såkalt «plug and play»-mining rigg som kun behøver strøm og at du skrur den på er du også utenfor næringsvirksomhet.

Næring eller hobby?

Dersom du gjør større investeringer i datautstyr for å drive med mining vil dette trekke i retning av at det drives en virksomhet. Investerer du i én eller flere store datarigger konstruert for mining, og utfører daglig eller regelmessig administrativ aktivitet med disse, vil kravet til virksomhet normalt være oppfylt. Det avgjørende for at aktivitetskravet for miningen skal anses oppfylt vil være at aktiviteten knyttet til oppfølging av miningen er regelmessig og av et visst omfang, sporadisk oppfølging vil normalt ikke oppfylle kravet til aktivitet. Dersom du setter bort drift og oppfølging av systemet til andre, skal deres aktivitet regnes med i virksomhetsvurderingen.

I dette tilfellet har miningen din gått over til næring / virksomhet og du må ha et enkeltpersonforetak eller en annen organisasjonsform. Du har i tillegg krav på fradrag for utstyr i henhold til normale avskrivningsregler for næringsvirksomhet.

Driver du utvinning av kryptovaluta som virksomhet vil den vanlige 50.000 kroners grensen være skillet for om du skal betale merverdiavgift eller ikke.

Har du fått kryptovaluta i gave?

Gaver er i utgangspunktet en ikke skattepliktig inntekt, men har du fått gaver til en verdi av over 100 000 kroner i 2017 skal du føre opp dette i skattemeldingens opplysningspost 1.5.3.

Hva skal egentlig dokumenteres?

Har du mistet tilgangen til investeringen din skal du dokumentere at disposisjonsretten til kryptovalutaen din er tapt. Hvordan du velger å dokumentere dette er opp til deg, men vi i Kryptofinans anbefaler at du gjør følgende:

1) Sannsynliggjør tapet ditt.
2) Argumentere best mulig og legge frem dokumentasjon på tap av disposisjonsrett.
3) Dokumentere tapet ditt på best mulig vis.

Følg de samme trinnene hvis du for eksempel har handlet på en børs som nå er nedlagt og du har mistet oversikt over investeringene dine.

Tyveri av kryptovaluta dokumenterer du gjennom politianmeldelse på forholdet.

Hvem skal ha dokumentasjonen?

På samme måte som at du er pliktig til å dokumentere regnskapet ditt er du pliktig til å dokumentere valutainvesteringer. Handler du med aksjer dokumenteres dette for deg av bank og børs, men for kryptovaluta er du ansvarlig for å lage denne dokumentasjonen selv.

Denne dokumentasjonen skal du beholde for deg selv i inntil ti år og skal kun vises frem til Skatteetaten dersom du får spørsmål om det. Du trenger altså IKKE å sende inn dokumentasjon som vedlegg til Skattemeldingen 2017.

Vil du ha hjelp?

Vi i Kryptofinans vil gjerne invitere deg til en workshop om skattemeldingen torsdag 19 april klokken 17:00. Her stiller vi med kyndig personell og regnskapsførere som er virkelig gode på rapportering! Les mer om arrangementet her.

 

Forrige

Neste