BTC
% 1h
0.23
% 24h
1.02
% 7d
14.22
BTC
USD
12,982
EUR
10,944
NOK
119,925

BTC
% 1h
0.23
% 24h
1.02
% 7d
14.22
BTC
USD
12,982
EUR
10,944
NOK
119,925

En innføring i Governance

Governance er alle prosessene for styring, enten gjennom en regjering, et marked eller et nettverk. Det kan også være igjennom en familie, stamme, formell eller uformell organisasjon eller territorium. I tillegg gjelder det for lover, normer, makt eller språk i et organisert samfunn.

Det er mye snakk om Governance innenfor ulike kryptovalutaer. Når du eier en kryptovaluta tar du del i et nettverk sammen med andre som eier den samme kryptovalutaen. Innenfor dette nettverket er det definert noen grunnleggende regler som alle må følge. For å være sikker på at reglene blir fulgt bør det etableres mekanismer som minimerer muligheten for regelbrudd. Dersom en regel er utdatert er det nødvendig å fjerne eller oppdatere gjeldende regel. I de samme kryptovalutaene er det heller ingen sentral aktør som sitter med makt over reglene. Så hvordan blir denne utfordringen løst?

Innenfor kryptovalutaer er det interessant å utforske hvordan regler lages og hvordan nettverket sørger for at reglene blir fulgt. Denne artikkelen vil fokusere på hvordan regler lages og oppdateres. Her vil jeg bruke Bitcoin som eksempel siden det er den største og mest etablerte kryptovalutaen.

Velger selv å være med i nettverket

Grunnlaget for Bitcoin ble dannet i en åpen protokoll under pseudonymet Satoshi Nakamoto. I denne protokollen var det innbakt noen grunnleggende regler som gjorde det mulig å bruke Bitcoin som digitale penger. Reglene definerte hvordan nettverket validerer transaksjoner, hvordan nettverket incentiverer mekanismer for å sikre at reglene følges og hvordan nettverket oppnår enighet gjennom Proof-of-Work.

I det Bitcoin ble laget, ble det dannet et nettverk definert av reglene i protokollen. Alle nye personer som kjøper Bitcoin blir med i det allerede etablerte nettverket og reglene som medfølger. Personer som ikke er enige med reglene som er etablert i nettverket trenger ikke å kjøpe Bitcoin og blir dermed ikke med i Bitcoin-nettverket. Bitcoin er et åpent nettverk der alle deltakere kan bli med eller forlate nettverket etter eget ønske. Siden det er valgfritt å være med, skaper det en legitimitet rundt reglene som eksisterer i nettverket. Alle som er med i Bitcoin-nettverket og følger reglene gjør det av eget ønske.

Reglene kan endres

Etterhvert som nettverket vokser vil det dannes en bred enighet om felles regler mellom mange personer. På et eller annet tidspunkt vil imidlertid sosiale/teknologiske/økonomiske impulser gjøre det aktuelt å endre på noen regler. Dersom det blir foreslått å endre en regel som alle deltakere i nettverket er enige i, vil endringen bli gjennomført og bli gjeldende for alle i nettverket. I store nettverk er det lite sannsynlig at alle er enige, og det er ikke sikkert at partene er villige til å inngå kompromisser seg imellom.

I neste artikkel om Goverence vil jeg ta for meg hvilke metoder som brukes når det oppstår uenighet mellom to parter. I tillegg skal jeg se på hvor effektive disse metodene er for å løse uenigheter og etablere en robust Governance struktur.

 

[wpdevart_facebook_comment facebook_app_id=»1838291573101133″ curent_url=»https://kryptofinans.no/2018/04/13/en-innforing-i-governance/» title_text=»Kommentarer» title_text_color=»#000000″ title_text_font_size=»22″ title_text_font_famely=»monospace» title_text_position=»left» width=»100%» bg_color=»#CCCCCC» animation_effect=»random» locale=»nb_NO» count_of_comments=»2″ ]

Forrige

Neste