BTC
% 1h
0.22
% 24h
2.32
% 7d
2.98
BTC
USD
10,612
EUR
9,119.0
NOK
101,637

BTC
% 1h
0.22
% 24h
2.32
% 7d
2.98
BTC
USD
10,612
EUR
9,119.0
NOK
101,637

Sturle Sunde vs Nordea første dag

I dag startet rettssaken mellom Sturle Sunde og Nordea. I sakens kjerne ligger spørsmålet om Nordea har rett til å nekte Sturle bedriftskonto på grunnlag av at han i sine vedtekter skriver at han skal drive med kjøp og salg av Bitcoin.

I starten av rettssaken sa Nordea at det er uenigheter mellom partene om hva det tvistes om. Sturle argumenter for at Nordea, for det første ikke har saklig grunn til å nekte han bankkonto for å deponere aksjekapital. Han hevder så at han i søknaden presiserte, at han ikke skulle bruke konto i Nordea til kjøp og salg av Bitcoin, kun deponering av aksjekapital. Han ville så utvikle plattformen sin med blant annet implementasjon av Bank ID for sterkere identifisering av kunden som er et kjernelement i hvitvaskingsloven.

Nordea er ikke enig i dette. De mener at Sturle forsøker å tilpasse seg og mener saken handler om at Sturle mener at de ikke har saklig grunn for å nekte han kundeforhold når han skal bruke kontoen til kjøp og salg av Bitcoin.

Nordea vil ikke gi konto for deponering av aksjekapital til selskaper som kjøper og selger Bitcoin, selv om Sturle anvender Nordeas konto eller ikke. Sturles advokat argumentere innledningsvis for at det ikke er grunnlag å nekte opprettelse av konto, selv om det er risiko tilknyttet handel med Bitcoin og at denne risikoen er mye mindre enn det Nordea påstår. Sturles advokat argumenterte også mot Nordeas påstand om at Bitcoin er anonymt. De viste til artikler som blant annet fastslår at mindre enn 1% av transaksjoner på Dark net betales med Bitcoin, ettersom at kriminelle har skjønt at Bitcoin ikke er anonymt.

På oppfordring fra dommeren om Sturle kunne nevne eksempler på noe som var mer anonymt en Bitcoin nevnte han blant annet Visa gavekort og Ucash. Til og med Paypal er mer attraktivt for kriminelle, ettersom de har svake rapporteringskrav.

Innledningsvis så argumenterte Nordea for at de hadde gjort en faglig vurdering på hvorvidt Bitcoin utgjør en risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. De kom frem til at risiko er betydelig. De frarådet retten til å overprøve deres beslutning som er basert på ekspertuttalelser fra EU kommisjonen, uttalelser fra Kripos og uttalelser fra Norske myndigheter. De mente de ikke burde være nødvendig å forklare teknologien, det måtte holde å høre på fagpersoner fra politiet og myndigheter. De gikk deretter igjennom disse uttalelsene som følgelig nevner at kryptovaluta er forbundet med betydelig risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. De gjorde også et poeng ut av en uttalelse fra en presentasjon av Kripos om hvem som er Bitcoinbrukere: kriminelle, programmerere, liberalister og anarkister.

Da Sylvia Johnsen vitnet senere poengterte hun at disse uttalesene var generelle for all kryptovaluta og pekte ikke ut noen spesifikke. Ettersom Sturle kun skal handle med Bitcoin trengs det derfor mer konkrete risikovurderinger av hver enkelt valuta. Risikobasert tilnærming er det som ligger til grunn i den nye hvitevaskingsloven og det er også en linje EU kommisjonen ønsker å følge.

Nordea fortalte retten at Bitcoin er anonymt fordi privatnøkler er hemmelige. De sier videre at anonyme transaksjoner og kryptoøkonomien ikke er kompatibel med lovlige inntekter. De hevder at Bitcoin er mye brukt på det mørke nettet der det foregår salg av narkotiske stoffer og andre ulovligheter. De hevdet også at det brukes utelukkende kryptovaluta på det mørke nettet fordi transaksjoner er anonyme.

Svein Ølnes som har master i digital valuta og som har publisert 5 vitenskaplige artikler om kryptovaluta, ga en grundig begrunnelse for hvorfor Bitcoin ikke er anonymt. Blokkjedeteknologi gjør alle transaksjoner offentlige og er sporbar til hvert minste øre tilbake til første transaksjon i 2009. Sturle sa også i sin vitneforklaring at «Det er en myte at Bitcoin er anonymt. Det finnes ingen forskning som understøtter påstanden om at Bitcoin er anonymt».

Nordea synes ikke at Sturle har tilstrekkelig tifredstillende rutiner for å fange opp svindel og hvitvasking. Sturle skal i en telefonsamtale med banken ha uttalt at han har automatiserte rutiner, blokkjeden og en magefølelse som er opparbeidet over tid til å detektere svindlere. Nordea sier at det ikke særlig tillitsvekkende at Sturle beror sine vurderinger på magefølelse.

Både Sylvia og Sturle sa i sin vitneforklaring at Sturle har gode rutiner. Sylvia som har jobbet i Nordea som Compliance officer og spesifikt med hvitvasking, sier at Sturle har bygd opp en unik kompetanse på kryptotransaksjoner, og selv om mye fortsatt er manuelt så er det høy kvalitet på det han gjør. «Hadde ikke jeg hatt kjennskap til mine egne kunder hadde jeg blitt rundlurt hver dag» sier Sturle i sin vitneforklaring.

Sturle følger hvitvaskingsdirektivet og rapporter frivillige mistenkelige transaksjoner, selv om han ikke er pliktig til å gjøre det. Når bankene stenger ned kontoen Sturle gjør det jobben hans med å være compliant i.h.t hvitvaskingsdirektivet vanskeligere da han mister transaksjonshistorikk. Han får heller ikke ansatt folk osv.

Nordea påpeker at det ikke bare er de som vurderer Bitcoin som risiko, andre banker gjør også det. De sier at avslaget er helt på linje med det alle andre banker gjør.

Sturle argumenter at bankens egentlige problem er kostnader tilknyttet oppfølgning av risiko vedr. bitcoinveksling. Bankene sier de ikke har gode nok systemer for å bedømme risiko på Bitcoin i dag, men at de kanskje får det i fremtiden. Grunnet at de ikke har gode systemer så har Bitcoin en høy risikoprofil m.t.p. hvitvasking for Nordea.

Da Sylvia i sin vitneforklaring ble spurt om hvorfor hun tror at Bankene har en slik negativ holdning til kryptovaluta så svarte hun at driftresultatet i bankene går ned. Nordea omsatte f. eks 400 millioner kr mindre enn fjoråret. Det skyldes i følge Nordea lavere aktivitet i kapitalmarkedet. Hvorfor går kapitalmarkedet nedover når det har hatt positiv stigning i flere år? Krypto er utvilsomt ett av svarene. 200.000 nordmenn har nå kjøpt kryptovaluta og mange spesielt mange unge kjøper kryptovaluta fremfor aksjer. Til sammenligning har litt over 300.000 nordmenn aksjer. Sylvia sier også at negativiteten til kryptovaluta er en strategisk beslutning på ledernivå, de har bestemt seg for at kryptovaluta utgjør en risiko og har med dette iverksatt rutiner for å mitigere risikoen.

I morgen skal Espen Sirnes, mannen som skrev artikkelen «Bitcoin er en flopp» og artikkelen «Bitcoin er mislykket som valuta», vitne på vegne a Nordea.

Kryptofinans er på plass og dekker saken fortløpende fra twitter. Vi vil også oppsummere saken i etterkant.

Forrige

Neste