BTC
% 1h
1.17
% 24h
6.39
% 7d
11.31
BTC
USD
12,718
EUR
10,714
NOK
117,097

BTC
% 1h
1.17
% 24h
6.39
% 7d
11.31
BTC
USD
12,718
EUR
10,714
NOK
117,097

Kommentar: Kampen mot banken

Sturle Sunde, norges største Bitcoinveksler med lengst fartstid, driver nettstedet Bitmynt.no. Han veksler norske kroner til Bitcoin og vice versa. Han har gjort dette siden 2011 og er godt kjent i det norske kryptomiljøet som en pålitelig aktør. Han har også vært en pådriver for å forklare norske politikere om Bitcoin og kryptovaluta. Flere ganger har han vært på Stortinget og kommet med innspill om hvordan kryptovaluta bør reguleres.

Sturle driver i dag Bitmynt.no via sitt enkeltpersonforetak, han ønsker å starte et AS slik at han kan få på plass bedre systemer, ansatte og mer automatisering. Den dag i dag er han overarbeidet og noen dager jobber han fra kl 07:00 til langt på natt. Men Sturle blir motarbeidet av etablerte finansielle institusjoner. De ser på virksomheten hans som en trussel mot deres egen forretningsmodell.

Blockchain er internett for verdier

Hvis vi ser på hva som er kjernevirksomhet i en bank så ser vi at det utelukkende er transaksjoner. Bankene lever rett og slett fordi vi til nå har hatt et behov for en tjeneste som kan verifisere at transaksjoner er gyldige. Det er dette som i bunn og grunn er produktet bankene tilbyr.

Blockchain tilbyr det samme, men på en måte som gjør banken overflødig. Blockchain gjør det mulig for enhver person og utføre den samme verifikasjonen av en transaksjon som banken gjør. Det betyr at to personer kan sende transaksjoner seg i mellom og bruke blockchain til å verifisere at transaksjonene er gyldig.

Bankene tilbyr også plassering av kapital i verdipapirer, aksjer, høyrentekontoer og andre finansielle instrumenter. Bankene hevder at verdiene dine er trygge hos dem. Allikevel har vi sett flere saker de siste årene der store banker slik som Equifax har blitt hacket og store verdier er stjålet. Bankenes største svakhet er at de bruker sentraliserte systemer som er et lett mål fordi angriper trenger kun å bryte seg inn på ett punkt. Blockchain er desentralisert og er derfor vanskelig å angripe. For å angripe et desentralisert system må du bryte deg inn i hele nettverket i steden for ett sentralt punkt. Det er litt som at det ikke holder å bryte seg inn i en leilighet, du er nødt til å bryte deg inn i alle leilighetene i hele byen, samtidig. Dette er selvsagt svært kostbart og gevinsten ved slike angrep er mye mindre en det angrepet koster. Det er med andre ord svært lite lønnsomt.

Bitcoin blokkjeden er det sikreste nettverket som noensinne er bygd av mennesker. Siden Bitcoins opprinnelse i 2009 har ingen klart å hacke nettverket. Bitcoin er også beskyttet av en enorm mengde energi. For å kunne hacke Bitcoin må angriper stille med minst like mye av den energien som i dag blir brukt til å sikre nettverket. Og selv om det skulle lykkes vil utbyttet av et slikt angrep være så lite at det ikke lønner seg.

Bitcoin er derfor et godt egnet sted for å plassere kapital. Det er sannsynligvis det sikreste stedet som noensinne har eksistert. I tillegg har det forutsigbare egenskaper, det finnes kun en fast mengde Bitcoin og inflasjonen er forutbestemt i kildekoden. Knappheten i Bitcoin gjør det derfor likt som gull, bortsett fra at Bitcoin er betydelig enklere og mer praktisk og gjøre transaksjoner med enn gull.

Les også: Sturle Sunde vs Nordea første dag

Vinden snur

Nordea hadde i 2017 ett tap på 400 millioner kroner mot fjoråret. De sier at dette hovedsaklig skyldes nedgang i kapitalmarkedet. Hvordan kan det være en så voldsom nedgang i kapitalmarkedet når Oslo børs har steget jevnt og trutt de siste fem årene? Kryptovaluta har utvilsomt hatt en rolle i dette. I 2017 hadde kryptovaluta en voldsom vekst. Oslo Børs har muligens hatt god avkastning, men kryptovaluta hadde en nesten loddrett prisutvikling i 2017. Flere og flere, spesielt unge investerer heller i kryptovaluta enn i aksjemarkedet. 5% av Norges befolkning, ca 200.000 nordmenn eier kryptovaluta i følge en undersøkelse gjort av Norstat. Det er klart at bankene merker dette på bunnlinjen og flere banker har allerede varslet nedbemanninger.

Kryptovaluta er ikke alene om bankenes nedgang, bankene angripes nå fra alle kanter. Fintech startups gjør seg klare til implementeringen av EU-direktivet PSD2, noe som tvinger bankene til å åpne sine systemer tilgjengelig for alle. Alle finansielle tjenester og produkter vil bli utfordret av nyskapende grundere, kjernevirksomheten til bankene trues av blockchainteknologien og folk mister interesse i kapitalmarkedene til fordel for nye digitale finansinstrumenter slik som kryptovaluta.

Det er klart det er i bankenes ytterste interesse og bremse denne utviklingen så godt de kan slik at de kan kjøpe seg tid til å omstille seg. Å snu store institusjoner slik som en bank er som å snu en oljetanker. Det er ikke gjort over natten. Bankene bruker det de kan av lobbyvirksomhet for å stoppe PSD2. Det er også tydelig at bankene har snakket sammen for å nekte alle som driver næring med kryptovaluta bankkonto. Slik blokkerer de effektivt kryptovaluta industrien i det hele tatt å starte i Norge, mens den blomstrer i andre land. Det sier seg selv at dette ikke er særlig fremtidsrettet og direkte skadelig for norsk næringsliv på lang sikt.

Da bilen kom til England for første gang ble det utført voldsom lobbyvirksomhet fra kusker som følte at virksomheten deres med hest og kjerre var truet. De fikk igjennom en regulering om at for at det skulle være lov å kjøre bil i urbane strøk, måtte en person gå foran bilen og veive med et rødt flagg. Dette er også kjent som «The red flag act» og er et skoleeksempel på hvordan etablerte industrier angriper utfordrere for egen vinning. Resultatet av slike reguleringer i England ble selvsagt at bilindustrien blomstret opp andre steder istedenfor, slik som i USA.

Les også: Sturle Sunde vs Nordea andre dag

Paradokset i bankblokkaden

Et viktig poeng som kom frem under vitneforklaringen til Kripos Erik Sneeggen er at Kripos er helt avhengig av å ha et godt samarbeid med norske Bitcoinvekslere, da det kun er de som kan deanonymisere transaksjoner. Uten Sturle ville Kripos hatt en mye vanskeligere jobb med å identifisere enkeltpersoner. Det må da være i lovgivers beste interesse å ha Bitcoinvekslere som har gode utviklede systemer, som fanger opp mistenkelige transaksjoner og gode etablerte rutiner? Sturle Sunde har fått tilskudd fra Norsk forskningsråd til å bygge en ny plattform med integrasjon av Bank ID for identifisering av kunder, noe Kripos mente var en strålende ide. Men siden banken nekter han konto får han ikke påbegynt utviklingen, og må slik Kripos sier «sende Bitcoin ut i blinde». Bankene forhindrer altså ikke bare en hel industri i å drive virksomhet, de motarbeider også sitt eget premiss for blokaden, forhindre hvitvasking og kriminell aktivitet.

Det er beundringsverdig at Sturle Sunde tar på seg kampen mot hele det norske bankvesenet alene. Etter det vi observerte i løpet av denne rettssaken har Sturle utvilsomt jussen på sin side. Nordea bryter lover i konkurranseloven, og flere andre lover. Nordea har derimot de dyreste advokatene. Utfallet av saken er derfor høyst uklart. Sturle mener selv at rettssaken er som bingo, men at det likevel er nødvendig å prøve saken for retten. Om Sturle taper blir han nødt til å betale saksomkostninger for egen lomme, innsatsen til Sturle er derfor meget høy gitt risikoen han tar ved å gå til sak.

Skulle derimot Sturle vinne frem i rettssaken vil han ha brøytet vei for en hel industri som etter min oppfatning er skyldig i minimum en takk til mannen fra Florø. Sturle vil til og med vurdere anke dersom det ikke skulle gå hans vei.

Kryptofinans mener og håper at retten vil se fornuften i argumentasjonen som ble fremlagt av Sturles advokat Odd Bovin og at de gjennomskuer bankens dårlige forsøk på å hale ut tiden, slik at de kan gi seg selv tid til å bygge opp egne konkurrerrende produkter.

 

 

 

 

Forrige

Neste