BTC
% 1h
0.13
% 24h
2.78
% 7d
2.84
BTC
USD
10,627
EUR
9,132.8
NOK
101,772

BTC
% 1h
0.13
% 24h
2.78
% 7d
2.84
BTC
USD
10,627
EUR
9,132.8
NOK
101,772

Venstre viser interesse for blockchain

Venstres landsmøte gikk av stabelen i Jessheim, 13-15 april. Navnet på årets program var «Teknologi – fantastiske muligheter og store utfordringer».

Programmet nevner:

  • Kryptografi
  • Artificial intelligence (AI)
  • Internet of things (IOT)
  • Blockchain teknologi

Det blir beskrevet på denne måten:

«blokkjeder: en distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Kan brukes som en digital  distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Den opprinnelige blockchainen utgjør databasen for den elektroniske valutaen bitcoin. Siden bitcoin ble introdusert i 2009 har en rekke alternative blockchains blitt publisert eksperimentelt.»

Venstre mener at databaser er omfattende i offentlig norsk sektor og at denne oppstykkingen av informasjon hindrer informasjonsflyt og fører til store administrasjonskostnader. Venstre skriver at bare helsesektoren alene tar i bruk rundt 58.000 forskjellige databaser. Blokkjede kan være løsningen på denne utfordringen, men skriver at det offentlige hittil har vegret seg for å ta i bruk blokkjeder.
Venstre mener også at eksperimentering er avgjørende og beskriver det på denne måten:

«Eksperimentering med blokkjedeteknologi er avgjørende for å kunne bestemme bruken av teknologien i offentlig forvaltning. Den desentraliserte strukturen til blokkjeder gjør at det blir en ny måte å tenke dataforvaltning i Norge, og det betyr at endringer må være veloverveide og utprøvde.»

Partiet skriver videre på sin nettside at «Venstre er Norges teknologiparti og utformer den beste politikken for å møte framtida.» Allerede så tidlig som i Juni 2017 skrev Trine Skei Grande, lederen av Venstre en kronikk hvor hun omtaler blockchain som revolusjonerene for offentlig norsk sektor. I første avsnitt av innlegget skriver hun følgende:

«Blokkjeder kan revolusjonere norsk offentlig sektor. Hvis Stortinget og regjeringen tør å satse på denne teknologien. Som en trygg og god måte å bevise eierskap og pålitelighet, kan blokkjeder endre alt fra helsedatabasene våre til offentlige eiendomsregistre. Jeg og Venstre mener at staten må ta ny teknologi i bruk raskere, men for å få til det trenger vi et kunnskapsløft og flere offentlig-private samarbeid.»

Det å se at Venstre som parti har ett positivt syn på blokkjede- og annen nyskapende teknologi er et sunt pust for Norge. Hvis ny teknologi skal klare å adaptere og integrere seg er det viktig at forståelsen for teknologien er tilstedeværende, slik at den kan utformes effektivt. Her går Venstre frem, og gir kompetansehevning.

Det kom ingen konkrete forslag for bruk av blockchainteknologi i Venstre sine gjørepunkter under «Digitalisering i offentlig sektor».

Bildet er hentet fra Venstre

Forrige

Neste