BTC
% 1h
0.70
% 24h
1.54
% 7d
3.40
BTC
USD
10,566
EUR
9,092.9
NOK
101,341

BTC
% 1h
0.70
% 24h
1.54
% 7d
3.40
BTC
USD
10,566
EUR
9,092.9
NOK
101,341

Stortinget vil se på blokkjede

11. September 2017 ble det fremsatt ett representantforslag fra Venstre sine stortingsrepresentanter, Trine Skei Grande, Carl-Erik Grimstad og Ketil Kjenseth. Forslaget innebærer det å finne bruksområder for blokkjeder i den offentlige sektoren.

På bakgrunn av forslaget skriver representantene at blokkjeder er en relativt ny teknologi som tillater en ikke-kopierbar distribusjon av digital informasjon. Venstre poengterer at teknologien fortsatt er i en tidlig fase, men at den trolig vil ha en stor innvirkning på både privat og offentlig sektor. Blokkjedeteknologi kan allerede benyttes i mindre prøveprosjekter står det i forslaget, og blir beskrevet på denne måten:

«Eksperimentering med blokkjedeteknologi er avgjørende for å kunne bestemme bruken av teknologien i offentlig forvaltning. Den desentraliserte strukturen til blokkjeder gjør at det blir en ny måte å tenke dataforvaltning på i Norge, og det betyr at endringer må være veloverveide og utprøvde.»

Denne beskrivelsen av eksperimentinger med blokkjedeteknologi har tidligere blitt brukt under Venstre sitt landsmøteprogram, hvor temaer rundt teknologi- og blokkjeder var ett sentralt tema. Det kan du lese mer om her

Hvor er saken nå?

På bakgrunn av innholdet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen implementere flere mindre forsøksprosjekter med bruk av blokkjeder som erstatning for offentlige databaser innen blant annet helse, utdanning, og arbeids- og sosialforvaltningen i tidsrommet 2018–2021»

Saken er nå i sin andre del, av totalt tre deler. Delene innebærer forslag, komitèbehandling og vedtak. Det  betyr at Stortinget har tatt forslaget ett steg videre i prossesen, og er nå oppe til komitèbehandlig. Komitèen sin oppgave blir nå å se på forslagene og komme med en tilbakemelding til Stortinget. Den tildelte komitèen er transport- og kommunikasjonskomiteen. Neste steg blir å ta forslagene videre til debatt og vedtak, som har frist for innlevering 08.05.2018. Datoen for behandlig i Stortinget er foreløpig satt til 15.08.15

Stortinget har med andre ord fått øynene opp for blokkjedeteknologi, og er på leting etter bruksområder. Det blir spennende å se fremover om hva som kommer ut av vedtaket.

Har du lyst til å følge saken selv kan du gjøre det på Stortinget sine nettsider. Her er link til saksgangen og representantforslaget.

Til slutt, takk til Andreas Støver for tips om saken!

Forrige

Neste