BTC
% 1h
0.71
% 24h
5.76
% 7d
10.88
BTC
USD
12,669
EUR
10,675
NOK
116,630

BTC
% 1h
0.71
% 24h
5.76
% 7d
10.88
BTC
USD
12,669
EUR
10,675
NOK
116,630

Volum og Ethereum

Denne artikkelen forklarer hva volum er, hvordan man kan følge med på volum og hvordan volum kan brukes for å få en bedre forståelse av markedet. For å forklare begreper og teorier om volum kommer jeg til å se på Ethereum.

Volum er antall antall aksjer, kontrakter eller kryptovaluta som handles over en gitt periode. Det er vanlig å representere volum sammen med prisutvikling.

Bildet over viser utviklingen i pris og volum for Ethereum det siste året. Dette er en graf der hver “candlestick” representerer en dag. Volumet finner vi nederst på bildet. Høyden på hver stolpe indikerer hvor stort volumet har vært den dagen. Rød farge representerer at prisen har falt den dagen og en grønn farge at prisen har steget. Den oransje linjen er en “Moving Average(20)” for volumet. Det vil si at den regner ut gjenommsnittlig volum for de siste 20 dagene.

Volum for å bekrefte trender og mønstre

Innenfor teknisk analyse prøver man å forstå prisutviklingen gjennom trender og mønstre. For å bedømme sannsynligheten for at et mønster inntreffer eller at en trend opprettholdes kan volum være et godt hjelpemiddel.

På dette bildet ser vi en periode der Ethereum var i to tydelige nedtrender der prisen dannet lavere bunner. I begge nedtrendene økte volumet for hver nye bunn som ble etablert. Dette vil si at antallet selgere og kjøpere økte for hver bunn. I tillegg er det mulig å observere at volumet på den siste bunnen i begge nedtrendene er betydelig større enn det gjennomsnittlige volumet. Når prisen reverseres på den siste bunnen har markedet blitt tømt for selgere samtidig som det fortsatt er kjøpere. Det er derfor mulig at nedtrenden snart er over. I begge disse tilfellene hadde det derfor gitt innsikt å følge med på volumet til de ulike bunnene for å få en pekepinn på når det er sannsynlig å få et brudd ut av nedtrenden.

Når prisen beveger seg i en trend oppover ønsker vi økende volum. Dette indikerer interesse fra investorer og sørger for et momentum videre.

Bildet over viser Ethereum da prisen gikk fra omtrent 300$ til 1400$ på omtrent to måneder. Prisutviklingen kan deles opp i to faser. I den første delen av utviklingen ser vi en trend oppover der volumet øker hele veien. Dette er er en sterk trend og det viser at interessen fra investorer er økende. I den andre delen av utviklingen ser vi at volumet er betydelig lavere enn i den første fasen. Dette indikerer at interessen blant investorer er fallende og er et varsel om en potensiell reversering.

Et viktig konsept å ta med seg fra disse eksemplene er at volum ofte kommer før pris. Ved å følge med på volum er det mulig å sannsynliggjøre trender og mønstre. Når det dannes nye bunner i en nedtrend på store volum kan dette signalisere et brudd opp. Dersom volum er fallende i en trend oppover kan dette signalisere et brudd ned. 

Volum for å finne støtte og motstand

Til nå har vi kun sett på volum som en funksjon av tiden. Det vil si at vi har sett på antall handler innenfor en tidsperiode. Nå skal vi se på volum som en funksjon av prisen. Det vil si at vi ser på antall handler innenfor et prisområde.

På bildet ovenfor finner vi denne informasjonen på høyre side. Bredden på blokken indikerer størrelsen på volumet innenfor prisområdet. Rød del av blokken betyr at handelen har foregått på dager der prisen har falt. Grønn del av blokken betyr at prisen har steget.

For å forklare hvordan vi kan bruke volum som en funksjon av pris for å forstå markedet må vi innom noe som kalles støtte og motstand. Støtte er et nivå der prisen har hatt vanskeligheter med å falle under. Dette er et nivå der det kommer inn nye kjøpere. Motstand er et nivå der prisen har hatt vanskeligheter med å passere. Dette er et nivå der investorer velger å selge. Det vil derfor være verdifullt å identifisere nivåer for støtte og motstand.

“Ved å se på volumsoner er det mulig å identifisere nivåer med støtte og Motstand”

Denne grafen viser utviklingen fra desember til april. På høyre side av bildet ser vi tre områder der det har blitt handlet store volum. Disse områdene er markert med røde bokser. Dette er prisområder der mange investorer har valgt å kjøpe og selge. Teorien er at disse områdene vil fungere som støtte og motstand i prisutviklingen videre. Neste bilde viser utviklingen til Ethereum videre. 

I punkt 1 ser vi at den nederste sonen fungerer som støtte og prisen reverseres. Etter dette faller prisen gjennom hele sonen. Sonen vil nå virke som en motstand. Dette ser vi i punkt 2 der prisen blir sendt ned igjen flere ganger. Prisen bryter deretter opp og stiger gjennom hele sonen. Sonen vil nå virke som en støtte og dette er illustrert i punkt 3. Prisen stiger nå uten spesielt mye motstand opp til neste sone. Her møter prisen en del motstand i punkt 4. Prisen bryter så den midterste sonen og beveger seg rett til den øverste sonen. Her møter prisen motstand i punkt 5. Dersom prisen skulle falle vil det være naturlig å følge med på om den midterste sonen virker som en støtte.

Konklusjon:

Volum er et godt hjelpemiddel for å forstå markedet. Ved å følge med på volum er det mulig å sannsynliggjøre trender og mønstre. I denne artikkelen har vi sett på to eksempler. Når det dannes nye bunner i en nedtrend på store volum kan dette signalisere et brudd opp. Dersom volum er fallende i en trend oppover kan dette signalisere et brudd ned. I tillegg er det mulig å bruke prisområder med stort volum for å finne nivåer med støtte og motstand.

 

Forrige

Neste