BTC
% 1h
1.89
% 24h
4.49
% 7d
12.59
BTC
USD
12,875
EUR
10,891
NOK
119,058

BTC
% 1h
1.89
% 24h
4.49
% 7d
12.59
BTC
USD
12,875
EUR
10,891
NOK
119,058

Stortinget: blokkjede-teknologi er fortsatt i en tidlig fase

11. September 2017 ble det fremsatt ett representantforslag fra Venstre sine stortingsrepresentanter, Trine Skei Grande, Carl-Erik Grimstad og Ketil Kjenseth. Forslaget innebærer det å finne bruksområder for blokkjeder i den offentlige sektoren.

Les bakgrunnen for forslaget her: Stortinget vil se på blokkjede 

Innstillingen er blitt behandlet av transport- og kommunikasjonskomiteen.
Komiteen skriver at blokkjede-teknologi enda er i ett tidlig stadium, men at de registrer potensialet. Etter systematisk leting har det kommet en liste på nærmere 100 iniativ hvor blokkjeder blir vurdert for bruk av problemstillinger i det som faller inn som offentlig sektor. Et mindretall av disse er utviklet allerede som prototyper, og noen svært få løsninger som allerede er i bruk.

Innhentet informasjon om blokkjeder

Blokkjede-teknologien er i en tidlig fase. Det ble derfor utarbeidet en studie av konsulentselskapet, Deloitte på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stuiden, «Distribuert sannhet» så på muligeter og utfrodringer knyttet til anvendelse av blokkjedeteknologi.

I følge den 85 siders lange rapporten kommer det frem at blokkjedeteknologi er i en tidlig fase, men at utprøving og eksperimentering er en måte å tilnærme seg teknologiens potensiale på.

Les hele rapporten her: Distribuert sannhet – Potensial og barrierer for blokkjeder i norsk offentlig sektor(PDF) 

Venstre imot eget forslag

Under debatten på Stortinget den 15. april 2018, valgte Venstre å stemme i mot sitt eget forslag. Dette på grunnlag av at det har skjedd mye siden de leverte inn forslaget for et halvt år siden. Regjeringspartiet opplyser om at blokkjedeteknologien er blitt mye omtalt og at regjeringen ser potensialet i teknologien. Det skal være et klart prioritert område å studere videre i det offentlige.

I løpet av de nærmeste ukene vil det være et eget statssekretærutvalg i regjeringssystemet som kommer til å sette seg ned og gå gjennom rapporten for å diskutere hvordan man går videre for å teste ut blokkjeder i det offentlige.

Forslaget blir nedstemt

Komiteen konkluderer med at norsk offentlig sektor allerede har løst noen av de grunnleggende problemstillingene som blokkjeder kan bidra til å løse. Samtidig mener komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti at teknologien kan føre til betydelig effektivisering og innsparing i offentlig sektor. Medlemmene gir ett estimat på 15 mrd. kroner årlig om rundt 10 år, ett tall det ligger stor usikkerhet ved, men er en interessant indikasjon på potensiale som ligger i teknologien.

Kort oppsummert er komiteen positive til distribuert databaseteknologi i offentlig forvaltning. Flertallet av komiteen anbefaler likevel Stortinget å ikke gå for forslaget med å teste ut teknologien, noe som ble resultatet i avstemningen.

Vil du lese innstillingen selv kan du finne den her

Forrige

Neste