BTC
% 1h
0.03
% 24h
0.18
% 7d
1.06
BTC
USD
11,687
EUR
9,920.1
NOK
105,742

BTC
% 1h
0.03
% 24h
0.18
% 7d
1.06
BTC
USD
11,687
EUR
9,920.1
NOK
105,742

Kryptovalutaens begynnelse

I 2007 startet kodingen av Bitcoin. Tidspunktet var ikke tilfeldig. Finanskrisen 2007-2008 er ofte sett på som den verste krisen siden den store depresjonen på 1930-tallet. Krisen fra 2007 er en advarsel om hvor galt det kan gå når en gir tillit til troverdige tredjeparter, og hvor overbeskyttende regjeringen er av banksystemet

Det evige grønne boligmarkedet

La oss spole tiden tilbake til 2006-2007, årene i kjølvannet av finanskrisen. I USA hadde boligmarkedet hatt en stabil årlig vekst på omlag 10% i år etter år etter år, dette var svært stabilt over lang lang tid før finanskrisen. Investerte du i boligmarkedet kunne du forvente en årlig vekst i verdien på 10%.
I USA er det ikke slik at man rusler til en bank og søker om huslån, men man går til en lånemegler som har kontakt med utlånsbanker. Lånemegleren får betalt provisjon for de lån de klarer å skaffe, men skal da kontrollere det som utlånsbankene ber megleren om å kontrollere.
Finanshus på WallStreet hadde kjøpt opp huslån, og satt dem sammen i pakker som de solgte videre.
Ratingbyråer vurderte sikkerheten til disse utlånspakkene, slik at investorer skulle vite om de kunne forvente mye eller lite risiko i forhold til fortjenesten de kunne anta.
Alt virket egentlig ganske greit i mange år.

Alle skal få

Det at den amerikanske sentralbanken satte ned styringsrenta til 1% gjorde at det ble spennende å låne mye for å investere mye for å tjene mye. Det gjorde også at det ble lite spennende å investere i statsobligasjoner. Hva var det nest mest sikre, jo, husmarkedet.
WallStreet merket økt pågang fra investorer etter investeringspakker med huslån, og ba utlånsbankene om å få tak i flere huslån, som igjen maste på utlånsmeglerne om å skaffe flere huslån.
Problemet var at de som oppfylte normale krav allerede hadde huslån. Da sa utlånsbankene til lånemeglerne: “skaff oss lånekunder, ikke bry dere om normale krav til huslån, hva er det verste som kan skje? At vi får et hus som stiger 10% i verdi hvert år å selge?”
Dette førte til at folk med normale inntekter kjøpte seg hus de egentlig ikke hadde råd til, eller de kjøpte flere hus for å leie ut, og folk som ikke hadde fast inntekt fikk nå kjøpt seg hus.
Lånemeglerne tjente penger på å skaffe flere lånekunder, utlånsbankene tjente penger på å selge huslån videre til finansintitusjoner, finansinstitusjoner tjente på å selge investeringspakker med huslån til investorer.

Systemene svikter

Ratingbyråene var avhengige av prosjekter å rate, men fikk ikke oppdrag om de “ratet i forhold til virkeligheten”, for da dro bare finanshusene til et annet ratingbyrå som gav bedre rating. Dermed ble prosjekter ratet helt feil, og folk investerte i prosjekter de trodde var AAA (sikre som banken), men som hadde mye dårligere sikkerhet.
Du har kanskje hørt om de norske “Terra-kommunene” som tok opp store lån for å investere i slike pakker som skulle være “sikre som banken”?
Dersom du har sett filmen “The Big Short” ser du historien om noen få som oppdaget at ratingbyråene ratet helt feil, og som så at folk som aldri skulle kjøpt hus fikk kjøpt hus, og at folk med ok inntekter kjøpte digre hus eller flere hus. De som oppdaget dette begynte å “vedde på” at AAA-prosjekter ville gå dukken (shorte som begrepet er), og fikk latterlig gode odds fra finanshusene.
Alt gikk egentlig ganske ok fram til betalingsproblemene kom, men da folk måtte gå fra sine hus, så var det ingen som kunne eller ville kjøpe dem, og den “evigvarende” prisstigningen på hus stoppet helt opp. Da fant de som hadde valgt hus som investeringsobjekt ut at de ville ut av husmarkedet, og enda flere hus ble til salgs. Husprisene sank!
I USA kan du rusle fra hus og huslån og være gjeldfri, og folk som hadde lånt mer enn huset var verdt så ikke noe hensikt i å sitte på huset, og ruslet vekk fra dem.

Boblen sprekker

Plutselig satt investorer, banker og finanshus over hele verden med en haug med tomme hus i USA som sank og sank i verdi, ikke inntekter fra renter/avdrag, hus de ikke fikk solgt, og regninger som skulle betales, for de hadde jo lånt for å kjøpe sine investeringsobjekter. Ingen turte å låne noe mer til noen, for man visste ikke hvor mange “husproblemer» låntager hadde.
Det er lett å betale regninger med penger, men ikke med tomme hus i USA som synker i verdi. Likviditetskrise som gav tillitskrise.
Ingen tillit i finansmarkedet, lite penger og mange hus – det gir finanskrise.
På toppen av dette hadde finanshusene tatt imot veddemål (shorting) av AAA-huslånspakker, som nå ble verdiløse, og måtte betale ut ekstreme summer til de som hadde shortet, med penger de ikke hadde.

Skattebetalerne tar regningen

Ikke mange banker gikk konkurs, for de fleste ble reddet av skattebetalernes penger, men folks tillit til bankvesenet fikk seg en alvorlig trøkk, og noen begynte å tenke at bankene ikke er til for folks beste, men for investorenes beste. Noe som gav grobunn for fremveksten av kryptovaluta, som desentraliserer bankvesenet.
Satoshi var tydelig opptatt av å finne en løsning på det som skjedde rundt han. I den aller første blokken i Bitcoin også kjent som Genesis-blokken la han til følgende melding:
«The Times 03 / Jan / 2009 kansler på randen av andre redningspakke for banker.»
Noe annet signifikant skjedde også i 2007. Den amerikanske føderale regjeringen saksøkte e-Gold, Inc., som da var det ledende digitale valutaselskapet. Anklagende var hvitvasking og overføring av penger uten lisens. E-Gold tapte saken, selskapet ble oppløst og stengte ned kort tid etter. Det var sannsynligvis denne hendelsen som fikk Satoshi til å skjule sin virkelige identitet.

Kunne finanskrisen være unngått?

En kan jo spekulere i om finanskrisen ville vært forhindret om alle boliglån hadde vært registrert på en blokkjede. Det ville ikke stoppet kredittbyråene fra å gi falske vurderinger, men det ville helt klart være mye mer transparent. Ettersom det ville vært digitalt, åpent og tilgjengelig, ville det vært mulig å utvikle algoritmer som kunne gjort analyser uavhengig av kredittbyråenes vurdering. Det ville ha utløst noen røde flagg, før det fikk utspille seg så langt som det gikk hvor hele finansverdenen var på randen av kollaps. En del av årsaken til at finanskrisen fikk utspille seg var at ingen så hele bildet. Derfor er åpne desentraliserte blokkjeder kombinert med kunstig intelligens kanskje det beste verktøyet vi har for å forhindre fremtidige finanskriser.

Forrige

Neste