BTC
% 1h
0.08
% 24h
6.66
% 7d
13.70
BTC
USD
13,002
EUR
10,994
NOK
119,982

BTC
% 1h
0.08
% 24h
6.66
% 7d
13.70
BTC
USD
13,002
EUR
10,994
NOK
119,982

Empower presenterer på OECDs blockchain konferanse i Paris

Den 4-5 september arrangeres OECD Blockchain policy forum i Paris. Empower eneste norske aktør som er tilstede. CEO Wilhelm Myrer presenterer selskapet og deltar på paneldebatt hvor det diskuteres mulige bruksområder for blockchain teknologi som støtter opp under en sirkulær økonomi, ifølge en pressemelding fra Empower.

– Det er veldig kult å bli invitert til den første OECD blockchain konferansen for å fortelle mer om hvordan vi bruker blockchain til å innføre et globalt pantesystem for plast. Vi er veldig glade for at vårt prosjekt blir trukket frem som en case for så mange aktører og beslutningstakere her i Paris. Det er stor interesse for hvordan vi så raskt har fått igang ryddinger og kjører både flere piloter piloter og permanente plastmottak i flere land som India, Indonesia og Laos bare i løpet av høsten sier Wilhelm

Les ogsåEmpower lager globalt pantesystem

Internasjonalt samarbeid

OECD Blockchain policy forum er den første store internasjonale konferansen som fokuserer på blockchains innvirkning innenfor både offentlige og private aktiviteter. Konferansen vil belyse fordeler og risiko knyttet til bruk av blockchain teknologi samt politikk og regulatoriske tilnærminger som vil være viktige i utviklingen av kommende teknologi skift.

Wilhelm (CEO, Empower) – OECD samler beslutningstakere, etablerte selskaper, forskere og institusjoner for å bygge kompetanse og diskutere hvordan OECD landene kan legge til rette for en positiv utvikling fremover. Det er utrolig viktig at det bygges opp politisk og regulatorisk kompetanse i denne sektoren, da teknologien kan ha innvirkning på så mange sider av samfunnet, og bitcoin er bare et første eksempel på det.

Digital pantesystem

Empower arbeider med å utvikle et globalt og digitalt pantesystem for plast. Formålet er å sette en verdi på plast for å flytte plastavfall fra strender, hav og andre uegnede steder til den sirkulære økonomien. Tanken er at man hvor som helst i verden kan plukke plast, og levere det på et Empower mottak. Rydderne betales per kilo gjennom bruk av blockchain teknologi.

Wilhelm (CEO, Empower) – Mange forbinder blockchain med spekulasjon og kryptovaluta, så det er viktig å vise hvordan teknologien kan skape merverdi, som i Empower sitt tilfelle handler om å skape et transparent globalt system plastrydding og muliggjøre kostnadseffektiv betaling og effektive insentiver til de som rydder plast.

Les også: Tar opp miljøkampen med blockchain teknologi

Veien videre

Empower har gjennomført piloter i Norge og internasjonalt og har i løpet av de siste månedene ryddet over 1000 kg plast. Under den første internasjonale piloten i Mumbai, India kom også utviklingsminister Nikolai Astrup innom for å hilse på de frivillige. Neste steg for Empower er bygging av en permanent resirkuleringsstasjon for plast på Bali, og vil bli realisert løpet av oktober måned.

Forrige

Neste