BTC
% 1h
0.66
% 24h
1.58
% 7d
3.37
BTC
USD
10,569
EUR
9,095.9
NOK
101,374

BTC
% 1h
0.66
% 24h
1.58
% 7d
3.37
BTC
USD
10,569
EUR
9,095.9
NOK
101,374

Tre sentralbanker foreslår digitale valutaer

I en November 2018 rapport fra «the Bank of Canada, Bank of England and the Monetary Authority of Singapore», har nye teknologier som er under utvikling, og andre muligheter i banksystemet blitt undersøkt, inkludert bruken av Wholesale Central Bank Digital Currencies. Rapporten er satt sammen og samordnet av KPMG og inneholder også innspill fra kommersielle banker som HSBC, TD Bank, OCBC Bank og UOB.

Utfordringer til Sentralbanker

Rapporten lister opp følgende utfordringer sentralbanker globalt vil møte på, spesielt rundt det populære RTGS (Real Time Gross Settlement) systemet:

  • Drifte gammel infrastruktur
  • Tilgang til RTGS systemet er begrenset til kun kvalifiserte finansinstitusjoner
  • Avkasting og kompleksitet ved korresponderende banking
  • Kostnader ved utenlandske transaksjoner ved konvertering av ulike valutaer
  • Manglende transparent(-het) for slutt-bruker
  • Manglende tilgjengelighet av tjenester i visse områder

Tre fremlagte løsninger i rapporten

Rapporten presenterer tre løsninger på utfordringene nevnt over:

  1. Forbedring av det forhenværende RTGS- og SWIFT-systemet
  2. At sentralbanker skal kunne tilby RTGS-operatører av ulike juridiske områder muligheten til å åpne kontoer i deres (egen) sentralbank i valutaen til den aktuelle RTGS-operatøren
  3. Tilby “a Wholesale Central Bank Digital Currency” (W-CBDCs)

 Wholesale Central Bank Digital Currency (W-CBDCs)

Det er denne tredje løsningen vi er mest interessert i. Videre er løsningen klassifisert inn i tre modeller:

Den første gjelder W-CBDC’er som er spesifiserte valutaer og bare kan brukes/veksles innen det gjeldende landet eller juridisk område (land/stat).

Den andre involverer spesifikke W-CBDC’er som kan brukes/veksles utenfor deres eget juridiske område (land/stat). Det involverer kommersielle banker som holder multi W-CBDC wallets med deres egen sentralbank. Hver enkelt sentralbank vil støtte multi W-CBDC’er.

Den tredje modellen involverer én universell W-CBDC støttet av flere digitale valutaer. Den vil etter hvert bli akseptert av alle deltakende juridiske områder.

Summert opp, rapporten av «the Bank of canada, Bank of England, and the Monetary Authority of Singapore» viser oss at det tradisjonelle betalingssystemet på tvers av landegrenser ikke er effektivt og trenger oppdatering etter hvert som teknologien utvikler seg. Én mulig måte å oppdatere flytting av penger på tvers av landegrenser på er implementeringen av Central Bank Digital Currencies (W-CBDC) som forklart i de tre modellene over.

Kilde: Ethereumworldnews

Forrige

Neste