BTC
% 1h
0.54
% 24h
0.83
% 7d
12.48
BTC
USD
12,863
EUR
10,881
NOK
118,705

BTC
% 1h
0.54
% 24h
0.83
% 7d
12.48
BTC
USD
12,863
EUR
10,881
NOK
118,705

Kleros baner vei for desentralisert mekling

Kleros er et Blockchain Dispute Resolution Layer – en smartkontrakt som sørger for sikker og rimelig mekling for så og si alt det skal være, eller som de sier det selv – «virtually everything».

Navnet KLEROS er av gresk opprinnelse og betyr ´chance´ på engelsk, og kan oversettes til flaks, hell, mulighet på norsk. Kleros er relatert til den greske ´Kleroterion´ som var et «tilfeldighetsinstrument» av sten som ble brukt i demokratiske prosesser i antikken.

Fete protokoller og tynne applikasjoner

I august 2016 publiserte Joel Monegro en artikkel hvor han introduserte konseptet, «fete protokoller». Dette for å beskrive hvor verdifull creation and capture blir på et desentralisert internett. Han argumenterte for at arkitekturen til World Wide Web var basert på fete applikasjoner – som Google, Facebook og Amazon – over et tynt protokoll-lag – http, smtp, etc. Han mente at fremtidens internett – Web3 ville bestå av tynne applikasjoner bygd på toppen av fete protokoller.

Konseptet med fete protokoller og tynne applikasjoner er viktig for å forstå utviklingen av blockchain, og her Kleros, som en fet mekling-protokoll som vil støtte en hel haug av ´tvist og vedtak applikasjoner´.

Hva vi kan forvente av økosystemet til Kleros

Kleros er en kryptoøkonomisk «cryptoeconomics« meklings-protokoll som velger jurymedlemmer og gir dem de nødvendige incentiver for å vurdere eller dømme så og si alle slags disputter på en rask, rimelig og transparent måte. For å kunne teste systemet og kickstarte nettverket har Kleros bygd en user facing applikasjon som de vil bruke til å kjøre piloter i domenene til elektronisk handel og andre bransjer som de har identifisert som tidlig adaptere. Forestill deg et desentralisert Ebay hvor du løser en konflikt bare ved å trykke på en knapp. Det blir så meklet og avgjort gjennom Kleros som en tjeneste plugget inn i grensesnittet til eksempelvis ulike e-kommersielle plattformer. Brukerne vil ikke engang merke at de bruker Kleros.

Etterhvert som økosystemet modnes, vil noen applikasjoner spesialisere seg innen finans, andre innen e-sport, andre innen delingsøkonomi (peer-toper lending, crowdfunding, videresalg og trading etc.), og på mange andre områder – «virtually everything.»

Testing av attacks

Kleros at hatt et omfattende prosjekt med testing av attacks. Vi tok kontakt med den norske administratoren i Kleros, Tobias Glemming, og spurte om han kunne si noe rundt dette;

«Ja, vi har hatt et ganske omfattende opplegg! Piloten, Dogesontrial, ble testet med en del attacks. Poenget var å lage en kurert liste med bare shibaer, og de 10 første som postet katter som kom inn på listen ville motta 2 Ether hver. Etter hvert som ingen katter kom gjennom ble belønningen økt til 10 ETH og etter hver også til 50 ETH. Noen var nære på å klare å bryte gjennom, men det er usikkert om dette var en katt eller ikke. Glemming, sier at dette skyldtes at der var ingen inne på siden til å sjekke det aktuelle tidsrommet da katten ble postet – om den ikke blir utfordret innen 24 timer blir katten automatisk godkjent, men at dette er noe som kan endres i senere versjoner.»

Ulike interessegrupper vil være tjent med Kleros

Partene: Dette er mennesker som utøver transaksjoner og som potensielt kan ha disputter de trenger å løse. De vil ønske å benytte Kleros for å redusere risikoen for at motparten ikke følger sin del av avtalen.

Jurymedlemmer: Disse kan bruke sitt talent til å fremskaffe bevis og felle dommer i disputter. De vil ønske å delta i Kleros fordi de vil motta meklingsavgifter fra partene.

Plattformer: Dette er plattformer som knytter sammen tilbydere av ´goder og tjenester´ med andre som har behov for disse ´goder og tjenester´, alt innen e-commerce, freelancing, shared economy, crowdfunding, etc. De vil ønske å bruke Kleros fordi protokollen tilbyr rask, rimelig, og transparent mekling. Kleros løser også disse tvistene bedre enn alternativene.

Entreprenører: Disse vil bygge forretningsforetak som er avhengige av Kleros protokollen. Slik som Coinbase bygde en virksomhet på toppen av Bitcoin, slik vil entreprenører bygge systemer og løsninger for kunder som trenger mekling på toppen av Kleros. De vil ønske å bruke Kleros fordi det tilbyr et nettverk av jurymedlemmer som gjør det mulig å mekle/løse et stort antall av disputter.

Utviklere: De vil bidra til utviklingen av Kleros’ open source technology og til kryptoøkonomien til plattformen for å øke Kleros’ sikkerhet og til å utvikle flere brukstilfeller (use cases).

Andre aktører: Økosystemet vil med sikkerhet inkludere andre aktører, som utdanningspersonell (som vil bidra med å lære opp jurymedlemmer) og konsulenter som vil hjelpe plattformer med å implementere Kleros dispute resolution technology (Kleros konflikt beslutning teknologi).

Mål for 2019

Flere DAPPS (desentraliserte applikasjoner) med nyttige use cases står for tur. En kurert liste med kryptoøkonomi og spill-teori vil bli lansert. Denne skal i begynnelsen bli brukt til desentralisert organisering av kryptotokens. Lenger der fremme vil en slik liste i tillegg bli brukt til å moderere innhold på sosiale medier, sortere ut «fake news» og motvirke plagiat.
Desentralisert deponeringsavtale (escrow) er også blant nyhetene. Her vil transaksjoner på f.eks. Finn, Ebay eller PayPal låses i en smartkontrakt. Denne smartkontrakten er integrert med tvistløsningsfunksjon i Kleros. Ved eventuell tvist mellom kjøper og selger, fryses transaksjonen og anonyme jurymedlemmer utøver «dommer» basert på økonomiske incentiver. I tillegg slippes Kleros 2.0, Athena. Her vil det inngå flere domstoler, eksempelvis innen forsikring og handel. Brukergrensesnittet blir også markant oppgradert.

Kilder:
The-kleros-ecosystem-the-future-of-decentralized-arbitration

Kleros-dapps-ethereum

Kleros-partners-with-market-protocol-for-decentralized-derivatives-trading

Forrige

Neste