BTC
% 1h
0.18
% 24h
0.91
% 7d
14.27
BTC
USD
12,988
EUR
10,949
NOK
119,984

BTC
% 1h
0.18
% 24h
0.91
% 7d
14.27
BTC
USD
12,988
EUR
10,949
NOK
119,984

DigiShares med aksjer på blockchain.

Se for deg at alle verdens innbyggere hadde muligheten til å investere i spennende prosjekter helt uten tilgang til bank. At alle mennesker i alle yrker kun trengte en smarttelefon for å kunne investere. Ville det ført til økte muligheter? Det tror vi, og det tror DigiShares som vi har tatt en prat med.

I 2017 tok fenomenet, ”Initial Coin Offering” (ICO) det globale kryptomarkedet med storm og flere mennesker har tjent vanvittige summer på disse såkalte ICO’ene. Konseptet var en type ”crowdfunding” for å utvikle konsepter og teknologi for blockchain. Det ble svært populært og tall fra Coindesk forteller at i 2018 ble det samlet inn i underkant av svimlende 55 milliarder norske kroner gjennom ICO.

Security tokens tilrettelegger for regulering

I ettertid har det vist seg at flere av ICO-prosjekter var rett og slett svindel, noe som gjorde at blant annet Facebook bannlyste annonser for kryptoprosjekter. I lys av svindlene ble det etterlyst strengere reguleringer for hvordan man samler inn penger og krav til opplysning om hvordan midlene brukes. Dette førte til at mange ICO-prosjekter ble tvunget til å registrere og regulere eget salg. I praksis ble dermed en ny type tokens født, nemlig Security Tokens.

En «Security Token» er et «bevis» med samme egenskaper som en aksje og gir for eksempel stemmerett i selskapet. Fra Security Tokens oppstod et nytt begrep, Security Token Offering. Med andre ord, en «crowdfunding» med salg av tokens som er registrert og regulert av selskapslandets finansielle myndighet. Med økt regulering kom også økt investeringstrygghet og ICO ble til STO. Da nyetablerte krypto-selskaper likevel måtte registrere sine tokens begynte mange å sammenlikne «kryptotokens» med tradisjonelle aksjer. Dermed oppstod det et helt nytt marked, nemlig verdipapir på blockchain.

DigiShares på Fintech Disruption Summit. Fra venstre, Adam, Diana, Mette og Claus.

Vi har snakket med et nordisk selskap som spesialiserer seg på nettopp dette. Selskapet heter DigiShares og tilbyr en STO-plattform for å «tokenisere» aksjer i selskap. Deretter settes disse i salg som en «crowdfunding».

«Vi har en plattform som hjelper selskaper med å gjennomføre en STO. Vi genererer en Security Token per aksje og i systemet vårt kan vi ha tradisjonelle investorer og nye aksjonærer med tokens» forteller CEO av DigiShares, Claus Skaaning.

Godkjennelse av finanstilsynet

Ett av prosjektene deres er et investeringsfond i Luxemburg der DigiShares jobber med å speile investeringsfondets verdipapirer til blockchain for å hente kapital gjennom «crowdfunding». Skaaning forteller videre at de jobber for å få på plass godkjenning hos finansmyndighetene i Danmark, men at de allerede nå kan begynne andre steder der reguleringer er på plass, som for eksempel Luxemburg.

«Dette er helt unikt da deltakelse i private investeringsfond tidligere krevde helt andre forkunnskaper enn det gjør i dag. Noe av visjonen bak STO og DigiShares er å likestille tilgangen til gode prosjekter og investeringsmuligheter. På den måten kan hvem som helst med smarttelefon og internett kan være investor» utdyper han.

Nye muligheter for verdensøkonomien

I verden i dag er det store forskjeller mellom infrastrukturen som finnes i ulike land. Per nå har de aller fleste en smarttelefon, og stadig flere har internett, men mange mangler tilgang til for eksempel bank og børs.
Vi retter øynene mot India som siden 1990 har utviklet en sterk IT-industri med mye kompetanse, men som i følge SNL.no har opplevd nedgang i økonomisk vekst på grunn av pessimisme når det gjelder regjeringens ambisjoner om videreutvikling.
Hele 60% av Indias sysselsetting omhandler jordbruk og det er spådd at innen 2020 vil det være rundt 400 millioner mennesker med tilgang på smarttelefon og internett. Hvis det blir slik at den Indiske bonden kan stå på jordet sitt og bruke mobiltelefonen sin til å investere i spennende prosjekter aner vi store muligheter for global vekst og likestilling.

Vi stiller DigiShares spørsmålet om hva de tror vil kunne skje med verdensøkonomien når alt man trenger for å investere er en telefon og tilgang til internett.

«Stort spørsmål. Det vil gjerne gi en meget positiv påvirkning når en større del av verdens oppsparte midler kan aktiveres og investeres i vekst-prosjekter. Dessuten så vil det gi en stor fordel for de personene som nå får tilgang til denne type prosjekter». svarer Skaaning.

Hva kan dette bety globalt?

Slike innovative løsninger som DigiShares er med på å utvikle trekker verdensøkonomien i en mer balansert retning. Et av FN sine bærekrafts mål handler om global økonomisk vekst. Når individers finansielle fremtid kan vokse uten forstyrrelse fra politikk og infrastrukturen til landet de bor i vil det være med på å sikre økonomisk vekst. Spesielt med plattformer som DigiShare der du kan investere med svært lave minimumsinnskudd.

Denne artikkelen er ingen oppfordring til kjøp og kun å regne som opplysning om prosjekter. Artikkelforfatter har ingen gevinst eller eierandeler i DigiShares.

Forrige

Neste