BTC
% 1h
0.23
% 24h
1.67
% 7d
3.43
BTC
USD
19,397
EUR
15,973
NOK
169,920

BTC
% 1h
0.23
% 24h
1.67
% 7d
3.43
BTC
USD
19,397
EUR
15,973
NOK
169,920

kampen mot banken

Sturle Sunde har til nå brukt over en million kroner av egen lomme i denne saken for å vinne frem i rettssaken mot Nordea. Nordea har selvsagt litt mer midler enn det Sturle har og for å fortsette kampen ber Sturle nå om din hjelp.

Sturle skriver på sine egne sider:

«Saka er viktig for heile det norske bitcoin-miljøet. Slik ho står no har retten i praksis sagt at bankar er forplikta til å seie opp alle konti som vert brukt til handel med bitcoin, både privat og til næring. Eg er sterkt usamd i premissa for dei dommane som er avsagt, og meiner dei baserer seg på ei misforståing av heile kvitvaskingslova. Spesielt § 10, som seier kva som skal skje dersom banken ikkje kan gjennomføre kundekontroll. Retten seier at den paragrafen skal brukast uavhengig av om kundekontroll kan gjennomførast, og opphevar i praksis både resten av kvitvaskingslova og finansavtalelova § 14.»

** Innstilling fra Stortinget 09.05:

«Komiteen er på det reine med at alle borgarar i eit moderne samfunn både har trong til og rett til bankkonto. Bankane sitt høve til å avvise kundetilhøve bør vere svært avgrensa og må vere ein utveg som kjem på tale fyrst når andre tiltak er uttøymt.»

Les avsnitt 2.6 i innstillingen her

Hvor mye skal samles inn?

I praksis skal det samles inn nok penger til å dekke ankesaken. Sturle har allerede betalt 1 million kr fra egen lomme hittil i saken. På spørsmål om hva eventuelt penger som blir til overs går til svarer Sturle:

Dersom eg vinn og Nordea betaler alle sakskostnadane, eller det kjem inn meir enn saka kostar, kjem eg til å bruke det overskytande til eit godt føremål. Eg har tenkt på eit fond eller ei stifting som skal fungere tilsvarande Finansklagenemnda bank, men ta saker frå næringsdrivande og folk som gjerne vil starte næring. No har næringsdrivande formelt klagerett, men det finst ingen nemnd å klage til. Dei fell utanfor alle klageordningar, og langt frå alle har ein million kroner til å gå til rettsak mot banken. Då er dei rettslause. Klageordninga vil vurdere klager som Finansklagenemnda avviser som næring, og støtte alle klagarar økonomisk til rettsak mot banken dersom fondet/stiftinga meiner at klagaren har ei god sak. Eg trur dette er det aller siste bankane ynskjer seg. No kan bankane berre køyre over alle privatpersonar som prøver å starte næringsdrift. Andre innspel er velkomne

Hvor kan jeg sende mitt bidrag?

Du kan donere Bitcoin, Ethereum eller Litecoin, ved å sende transaksjon til adressene nedenfor.

Dersom du vil donere gammeldagse penger, kan du overføre til: 3700.20.64589. Merk betalingen «Donasjon rettsak» og merk at kontoen kan være stengt pr. i dag.

Dersom du ikke ønsker å donere finnes det andre måter å støtte Sturle. For det første kan du legge igjen en støttemelding i skjemaet nedenfor.

Det hjelper på om du deler denne siden i sosiale medier. Bruk #kampenmotbanken og url som f. eks slik:

Støtt Sturle i https://kryptofinans.no/kampen-mot-banken/

Flere har stått frem og sagt at de har byttet bank som respons på dommen. Det sender ett signal til banken om at det ikke er greit å bruke sin monopol makt til å stenge en hel industri ute.

Les også kommentar fra Sylvia Johnsen, tidligere Risk & Compliance officer i Nordea, forretningspartner i Bitmynt: http://sylviajohnsen.wixsite.com/nettvisittkort/single-post/2018/05/04/Nordeas-lovbrudd-vant-i-retten

Instilling fra Stortinget, 09.05: Les avsnitt 2.6 i innstillingen her

Støtteerklæringer

Vi vil fortløpende publisere støtterklæringer på denne siden i formatet nedenfor:

Jeg Torkel Rogstad erklærer min støtte, med min støtteerklæring og donasjon:

Sturle Sunde driver en forsvarlig og legitim vekslingstjeneste, og det eneste denne dommen fører til er at det blir vanskeligere for han å drive skikkelig. På den måten vil denne dommen øke faren for hvitvasking og terorfinansiering!

Jeg Kjartan Boga Eikeland erklærer min støtte med min støtteerklæring og donasjon:

Sturle gjør en viktig jobb for hele det Norske krypto samfunnet. Tusen takk!

Jeg Thomas Fyllingen erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Støtter Sturle fult ut i denne saken og håper at banken innser at Sturle jobber på en ærlig måte og har god kontroll på hva han tar imot av Bitcoins. Ved en dom som dette medfører det bare at det blir vanskeligere å drive på med Bitcoin i Norge som vertfall ikke kommer til å medføre noe bra for noen.

Jeg Kjetil Eikevik erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Støtter Sturle i kampen mot dinosaurene..

Jeg Tommy K erklærer min støtte, med min støtteerklæring og jeg byttet bank: 

Skal høre med sbanken om de er interesert i boliglån og øvrige finansielle tjenester. Nordea lot meg ikke starte AS engang, samme problem som her.

Jeg Tore Gran erklærer min støtte, med min støtteerklæring og delte denne siden i sosiale medier

Stå på, denne saken bør du vinne!
Jeg er ikke og blir ikke kunde i Nordea bank.

Jeg Roger Arefjord erklærer min støtte, med min støtteerklæring og delte denne siden i sosiale medier

Jeg støtter Sturle Sunde i kampen mot banken.

Jeg Marius N erklærer min støtte, med min støtteerklæring og delte denne siden i sosiale medier

«Det er ikke rettferdighet å følge urettferdige lover» – Grunnleggeren av Reddit, Aaron Swartz

Jeg Ingvild Havstein erklærer min støtte, med min støtteerklæring, delte denne siden i sosiale medier og jeg byttet bank: 

Erfaring med Sturle: rederlig i all sin bitcoin-adferd.
Erfaring med Nordea: for en småsparer, mildt uttrykt temmelig spesielt.

Jeg Jonas Jones erklærer min støtte, med min støtteerklæring, delte denne siden i sosiale medier og donasjon: 

Stå på Sturle!

Jeg Gaute Kokkvoll erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Meget bra at denne saken blir ført fram og behandlet i retten. Hva med å lage en crowdfunding-kampanje via Feks bidra.no eller en annen? (Da kan folk støtte med Vipps og annet i tillegg til at folk kan følge og se progresjonen). Jeg tror personlig at det er mange som sitter på gjerdet, og selv om de har forståelse/innsikt i crypto/blockchain verden har de ikke nødvendigvis crypto på wallet til å sende (og kortoverføringer gir lite åpenhet for bidragsytere). Bare et tips, Masse lykke til i denne viktige saken

Jeg Kjell Isachsen erklærer min støtte, med min støtteerklæring og jeg byttet bank:

Lykke til i ankesaken!

Jeg Sylvia Johnsen erklærer min støtte, med min støtteerklæring, delte denne siden i sosiale medier og jeg byttet bank:

La dem ikke slippe unna med det.

Jeg Bjørn Andersen erklærer min støtte, med min støtteerklæring, donasjon og jeg byttet bank: 

Hadde faktisk tenkt å bytte til Nordea, men når jeg ser hvilke holdninger de representerer, blir nok det aldri aktuelt for mitt vedkommende. Overraskende at dommen ble slik den gjorde. Det er bare å håpe at rettsvesenet i neste omgang setter seg skikkelig inn i hva dette egentlig handler om, -da skulle jeg tro de kommer til en annen konklusjon..
Sturle Sunde har gjort, og gjør en kjempejobb for krypto-miljøet, og intensjonen hans er uten tvil ønske om en ærlig og trygg virksomhet drevet uten svindel og annen ulovligheter. . Stå på videre Sturle, og lykke til i neste runde…

Jeg Kristian Larsen erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Nei til diskriminering av kryptovaluta

Jeg Rune Alexander Laursen erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Dette er et spørsmål om tid, jeg støtter saken! Jeg vil gjerne donere 1 LTC hvis det er mulig å få en adresse

Anonym erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Norge må bli et foregangsland for innovasjon. Dersom retten ikke tar innover seg de globale trendene med innovasjons som kommer med digitale betalings protokoller vil vi kunne få hjerneflukt fra Norge. Hvor de gode teknologiske innovasjonene som kunne gjort Norge som nasjon konkurransedyktig på internasjonalt nivå og brakt inn skatteinntekt forsvinner heller til andre land.

Jeg Sean E. L. Boatwright erklærer min støtte, med min støtteerklæring, delte denne siden i sosiale medier og donasjon: 

Sturle står i spissen for ein stor og viktig kamp for vi som er eller vil bli næringsdrivande innanfor krypto i Noreg. I mellomtida mister Noreg verdifulle ressursar til utlandet, når norske bankar (Nordea er ikkje einaste) effektivt innfører næringsforbod.

Jeg Andreas Støv erklærer min støtte med min støtteerklæring og donasjon:

På sikt vil andre land og børser innføre kryptovalutta i større og større grad. Denne saken blir bare en utsettelse for norsk næringsliv som jeg frykter vil bli hengende langt etter. Norske banker er ikke idioter og ser hvor utviklingen går, jeg tror en utsettelse gir dem mulighet til å bygge egne tilbud som imøtekommer fremtiden.

Jeg Yngvar Martin Halvorsen erklærer min støtte, med min støtteerklæring og jeg byttet bank:

Jeg støtter deg Sturle i denne saken.
Har en konto i Nordea som jeg kommer til å ringe og avslutte i morgen.

Jeg Predrag Dordevic erklærer min støtte, med min støtteerklæring:

Som en del av krypto samfunnet av Norge, men ikke de Norske krypto samfunnet, støtter Sturle massevis!
Lykke til og tusen takk

Sist oppdatert: 11.05.2018 23:07